fbpx

Temakveld «Nei til fjordkrysning via Jeløy»

11.02.2014 av Natur og Ungdom

Onsdag 11. februar arrangerer Moss og omegn Natur og Ungdom temakveld angående "Nei til fjordkrysning via Jeløy" kl. 18. på "Huset - Skarmyra Allaktivitetshus og kulturkafe". Det er mulighet for alle interesserte å være med!

Statens vegvesen har fått i oppdrag å se på forskjellige alternativer for bro eller tunnell over Oslofjorden. En av forslagene de ser ut til å vurdere seriøst er en bro med firefelts motorvei fra Horten som skal gå via vernede områder på Jeløy i Moss. Det er to av fire mulige alternativer over oslofjorden som det er mulighet for at kan komme til å gå gjennom Jeløya. I alle fall utelukker ikke Statens vegvesen det.

Moss og omegn Natur og Ungdom er i mot fjordkrysning via Jeløy, siden store deler av Søndre Jeløy, der veien kan bli bygget, er vernet natur hvor mange arter er truet. Veien legger også tilrette for mer privatbilisme, noe som ikke er veldig gjennomtenkt på lang sikt.

På temakvelden onsdag kl. 18. på Allaktivitetshuset kommer det noen som kan mer om saken og skal holde foredrag. Møtet er åpent for alle interesserte, så det er bare til å stikke innom!