fbpx
aksjon for nedleggelese av haldenreaktoren

Aksjon for nedleggelse av Haldenreaktoren

02.06.2014 av Natur og Ungdom

Lørdag 31. mai hadde Østfold Natur og Ungdom, gjennom alliansen for nedleggelse av Haldenreaktoren, aksjon i Fredrikstad.

Aksjonen gikk ut på at de som var med ikledde seg grønne drakter, og gikk rundt i Fredrikstad sentrum med banner med påskriften «Steng Haldenreaktoren». Det ble også delt ut flyers med fakta/argumenter for nedleggelse av reaktoren, og samlet inn underskrifter til underskriftskampanjen «Nei til fonyet konsesjon for Haldenreaktoren»: http://www.facebook.com/events/233111920220025/?ref=ts&fref=ts

 

Det var masser av folk i Fredrikstad sentrum i det fine sommerværet, så aksjonen fikk mye oppmerksomhet. Mange lurte på hva det ble demonstrert for, og en god del signerte underskriftskampanjen. NRK Østfold dukket opp, og lagde en sak om aksjonen som kan sees her: http://www.nrk.no/ostfold/demonstranter-fikk-oppmerksomhet-1.11750584

 

Det er flere grunner til at Natur og Ungdom mener at Haldenreaktoren bør stenges, og ikke få fornyet konsesjon. Det er verdens eldste forskningsreaktor som har gått fem år over sin levetid på 50 år. Forskningsmidler som nå går til Haldenreaktoren burde heller brukes til forskning på ny, grønn teknologi. Mye av forskningen som foregår der er dessuten hemmelighetsstemplet, noe som gjør det svært vanskelig å vurdere Norges rolle i den internasjonale atomindustrien. I tillegg har reakoren gått i underskudd over lengre tid, og nylig ble det funnet 13 lovbrudd der. I fjor kom det fram at den har utført tester for å bistå utviklingen av atomdrevne ubåter til den brasilianske marinen ulovlig, nemlig uten å søke om eksporttillatelse fra utenriksdepartementet.

 

I tillegg til dette, vet vi jo at det er knyttet stor risiko til atomkraft. Man har f.eks. enda ingen gode løsninger på hva man skal gjøre med det radioaktive avfallet denne energikilden bringer med seg, og lagringsplassene for dette nærmer seg fulle i Norge. Østfold Natur og Ungdom krever derfor at Stortinget ikke bevilger ny konsejon til Haldenreaktoren, men heller velger å satse på fornybare energikilder. Det var dette Alliansen for nedleggelse av Haldenreaktoren ønsket å illustrere med aksjonen på lørdag.