fbpx

– La struktureringsplanene bli i skuffen

26.09.2014 av Natur og Ungdom

Fiskeriminister Aspaker dropper planene om strukturkvoter for den minste kystflåten i denne omgang. Natur og Ungdom mener planene om å bygge ned den mest miljøvennlige fiskeflåten må forbli i skuffen.

Fiskeriminister Aspaker kunngjorde 25.08 at det i denne omgang at det ikke er aktuelt å strukturere den minste kystflåten, det vil si gjøre det mulig å kjøpe fiskekvoter og ha flere kvoter per fiskefartøy. Natur og Ungdom mener det er den riktige avgjørelsen etter motstanden fra fiskerlag og organisasjoner:

Den minste kystflåten har minst gjeld og er en viktig rekrutteringarena for ungdom siden man ikke må kjøpe seg kvote men får den med fartøyet. I strukturerte grupper er kvoteprisene så høye at det er umulig å etablere seg. Hvis ikke ungdom kan fiske har fiskerinæringa i bunn og grunn ingen framtid. Hvem skal høste de fornybare havressursene i framtida da? spør sentralstyremedlem og fagarbeider for fiskeri i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord 

Fiskeriministeren har ifølge NRK Nordnytt lagt planene «i en skuff». Natur og Ungdom mener det er best at de forblir der, og er glad for at Aspaker har lyttet til innspillene.

I følge lova tilhører havressursene felleskapet, og ikke bare de mest kapitalsterke som kan kjøpe seg kvoter. Når man må ta opp store lån for å kjøpe kvoter vil fiskeflåten bil forgjeldet og sårbar, og mindre fleksibel i år med mindre fisk. Ytterligere nedbygging av fiskeflåten er feil vei å gå, også fordi det er de lokale fiskerne som kjenner best til forholdene. Det er bankene som vil være drivkraften bak fisket i en strukturert og mer forgjeldet fiskeflåte, og disse representerer ikke lokalsamfunnene som Havressurslova sier at fisken skal komme til gode. sier Eiterjord.

Fiskerlag, Sametinget og lokalsamfunn i nord har vært i mot struktureringsplanene fra starten av, og av de 34  høringsuttalelsene som kom inn til Fiskeriministeren var det ingen som uttalte seg klart positivt om struktureringa. 28 viste klar motstand. Eiterjord mener det er motsatt vei man må gå i fiskeripolitikken:

Det er ingen grunn til at det skal bli færre fartøy i den flåtegruppa som er mest klimavennlig. Store fiskefartøy kan ha opptil seks ganger så høyt CO2utslipp per fangst enn de minste. Den minste flåtegruppa er også viktig for en rekke lokalsamfunn og for lokalprodusert mat, og legger også til rette for en langt sunnere forvaltning av fiskeressursene, avslutter Eiterjord.