fbpx

– Strukturering er ungdomsfiendtlig!

14.09.2014 av Natur og Ungdom

- Strukturering av små kystbåter vil forgjelde fiskeflåten og gjøre det vanskeligere å bli fisker. Ungdommen trengs som fiskere om vi skal høste de fornybare havressursene også i framtida!

Natur og Ungdom arrangerer 11.-17. august prosjektet «Fesk førr framtida» ei fiskeriarbeidsuke for ungdom. Formålet er å lære ungdom mer om fiske og sette fokus på fornybare arbeidsplasser og bærekraftig høsting av havressursene. I tillegg vil organisasjonen sette fokus på Regjeringas varslede strukturering av kystflåten under 11 meter. Natur og Ungdom mener ordninga vil gjøre det vanskeligere å etablere seg som ung fisker:

Fiskeriminister Aspaker har prøvd å forkle strukturering som et rekrutteringstiltak, men flere kvoter på færre båter blir det langt dyrere å etablere seg som fisker. Man må ta opp store lån for å finansiere kjøp av båt og kvote. Lønnsomheten vil øke for bankene og finansinstitusjonene, men ikke fiskerne. Hvem av disse er det nå igjen som representerer lokalsamfunnene langs kysten, som loven sier havressursene skal komme til gode? sier deltaker på Fesk Førr Framtida, Cathrine Karlson

Strukturordning kan i prinsippet innføres uten behandling i Stortinget, men som en ren forskriftsendring fra Fiskeridepartementet. Etter at forslaget gikk på høring har derimot 28 av 34 høringsuttalelser vist seg å være negative til ordninga. Natur og Ungdom mener dette og det faktum at fiskeressursene ved loven skal tilhøre felleskapet betyr at saka må behandles i Stortinget

Da Høyesterett i fjor høst bestemte at fiskekvoter ikke skulle være tidsuavgrensede ble det klart nok en gang at fisken tilhører det norske folk og ikke enkeltpersoner. Forvaltninga av fiskeressursene må underlegges de folkevalgte på Stortinget. Det faktum at så få støtter struktureringa, særlig i Nord-Norge der dette rammer hardest, burde være grunn nok til at dette blir demokratisk behandlet, avslutter sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord.

For ytterligere kommentarer, ta kontakt med sentralstyremedlem i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord på 46892288.