fbpx

Vekst i oppdrettsnæringa vil være en vekst i miljøproblemer

02.10.2014 av Natur og Ungdom

Oppdrettsnæringa kan ikke vokse før den har løst dagens miljøproblemer, skriver sentralstyremedlem Tale Ellingvåg.

Regjeringa har levert et forslag om å la næringa øke mengden oppdrettsfisk mot at de innfører strenge miljøkrav. Det er positivt at Regjeringa endelig ser på strenge miljøkrav for en næring som har store og voksende problemer med bærekraft, men man kan ikke vokse seg ut av disse problemene. Miljøproblemene må fikses først.

Det er ikke noe nytt at vi har en Regjering som ønsker at norske næringer skal vokse og tjene mer penger. Det er likevel nytt at vi har en næring som virker å ta miljøproblemene i oppdrettsnæringa noe mer seriøst enn tidligere. Lakselus (se bildet) er – ved siden av rømming av oppdrettslaks – oppdrettsnæringas desidert største miljøproblem. Luseproblemet har økt sammen med mengden oppdrettsfisk.

Derfor er det interessant å se et forslag fra Regjeringa som inneholder svært strenge miljøkrav. 0,1 hunnlakselus sier kanskje ikke alle så mye, men i dag ligger grensa på 0,5 hunnlus. Det er derfor en stor endring.

Problemet er bare at disse kravene gjelder ikke alle oppdrettere. Miljøkravene vil stilles til de som ønsker å vokse i mengde fisk, og de tiltakene kravene forutsetter er dyre. Det vil si at det er de oppdretterne som kan regne ut Økt inntekt fra mer fisk i merdene minus utgifter til teknologiforbedring til å innfri kravene og fortsatt tjene på det som vil gjøre det. Det gjelder dessverre ikke veldig mange i næringa. I tillegg til at det ikke vil være nok oppdrettere som innfører miljøtiltak, vil forslaget kunne forverre situasjonen noen steder i Norge.

Oppdrettsnæringa på noen steder, som Finnmark og Agder har enn så lenge sluppet unna de verste lakselusangrepene og ligger under 0,1 hunnlus. Det vil si at oppdretten her, etter Regjeringens forslag, bare kan vokse uten videre miljøplan. Større mengder oppdrettsfisk på en plass gir flere individer for lusa å sitte på, og derfor også mer lus. Når vi i tillegg vet at klimaendringer og derfor varmere vann gjør at lusemengden allerede er økende i Finnmark, bør man skjønne at det er noe som skurrer. Det er ingen poltiske dokumenter som vil endre det at mengden lakselus øker når antall verter øker – det kan kun teknologisk utvikling og strenge miljøkrav gjøre.

Natur og Ungdom mener derfor at Regjeringen må skrinlegge forslaget om å la oppdrettsnæringa vokse, selv med de forutsetningene de foreslår. Vi mener heller vi må ta tak i miljøproblemet direkte og innføre strenge miljøkrav til hele næringa. Før disse problemene er løst kan ikke næringa vokse, skyggen av veksten vil være mer lus og mer miljøprobemer.

Tale Hammerø Ellingvåg, sentralstyremedlem