fbpx

Erna vil stanse Norges omstilling ved hjelp av EU og USA

22.01.2015 av Natur og Ungdom

Statsminister Erna Solberg har varslet at Norge må slutte seg til den kontroversielle handelsavtale TTIP mellom EU og USA. Konsekvensene vil bli omfattende for miljøet. Natur og Ungdom er skeptiske til Ernas nye prioritering.

Statsminister Erna Solberg har nå varslet at Norge må forsøke å slutte seg til “TTIP”, en kontroversiell handelsavtale mellom EU og USA. Konsekvensene vil bli omfattende for norsk næringsliv, særlig for primærnæringer som fiskeri og landbruk. Natur og Ungdom er mer enn skeptiske til Ernas nye prioritering.

I en uttalelse vedtatt av organisasjonens landsstyre, heter det at:

“Avtalen ønsker å samkjøre miljøstandardene mellom USA og EU/EØS, noe som heller vil føre til lavere miljøstandarder i EU enn høyere standarder i USA. Et av avtalens sentrale elementer er å fjerne føre-var-prinsippet, som USA anerkjenner i enda mindre grad enn EU. Avtalen kan også komme til å harmonisere regler om drivstoffseksport, noe som vil gjøre det vanskeligere å hindre storstilt handel av skifergass. Frihandelsavtaler som dette kan også lede Norge til å måtte motta produkter fra selskaper som Monsanto. Norge må si nei til eventuelle norske tilpasninger til TTIP.”

Statsministeren brukte mye spalteplass på å forsøke å forklare det slik at noe av grunnen til at man nå vil tilpasse seg EU og handelsavtalen raskere og i større grad enn tidligere er på grunn av at Norge nå skal inn i en omstillingsprosess. Nestleder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, kaller dette et spill for galleriet.

– Erna bruker miljø som påskudd for å varme landet opp for en handelsavtale som vil endre Norges handelsvilkår drastisk, uten å ha noen mulighet til å gå tilbake på de endringene i etterkant om vi skulle trenge det. Avtalen er lagt opp sånn at om et tiltak eller en fordel ses på som “handelsvridende” kan et selskap saksøke en nasjon. Det ville være katastofalt å sitte i en situasjon der vi blir saksøkt av et oljeselskap fordi vi legger til rette for vekst i fornybar energi. Med TTIP vil omstillinga stoppe opp, sier Eiterjord.

Det er ikke bare Natur og Ungdom som er redd for at avtalen vil gjøre det vanskelig å la miljø og etikk trumfe rene handelsambisjoner. Også større forbrukergrupperfagforeninger, helseorganisasjoner og miljøorganisasjoner over hele Europa har argumentert tungt mot avtalen. I tillegg varsler EU-kommisjonen selv at avtalen vil føre til økte klimagassutslipp.

– Kommisjonen anslår at avtalen vil tilføre ca. 11 millioner tonn CO2, som følge av mer transport, industri og produksjon. Kommisjonens egen konsekvensutredning sier også at økningen i produksjonen vil skape farlige problemer for både naturressurser og bevaring av biologisk mangfold. Det er ikke det minste rart at folk over hele Europa nå går ut i sinne mot avtalen og prosessen rundt den. Erna snakker om omstilling, men vil føre oss inn i bakevja, avslutter Eiterjord.

 

NOTATER

Uttalelsen fra Natur og Ungdoms landsstyre: Se vedlegg

Friends of the Earth’ briefing på TTIP:

http://www.foeeurope.org/sites/default/files/foee_briefing_ttip_oct13.pdf

For mer info eller ytterligere kommentarer, kontakt:

Gaute Eiterjord, nestleder i Natur og Ungdom, tlf: 46892288, epost: gautee@nu.no