fbpx

Havbruksmelding med lite troverdig miljøfokus

08.04.2015 av Natur og Ungdom

Før påske la Regjeringen fram Havbruksmeldinga, som peker ut veien for framtidas oppdrettsnæring. Natur og Ungdom synes ikke Regjeringa har gjort nok for å satse på miljømessig bærekraft.

Regjeringen la før påske fram Havbruksmeldinga, stortingsmeldinga som peker ut veien for framtidas oppdrettsnæring. Som ministeren selv sa: et helt nytt og banebrytende system for regulering av vekst i oppdrettsnæringen. Vekst skal styres gjennom en handlingsregel, miljøindikatorer og inndeling i produksjonsområder.

– Vi vil rose Regjeringen for at de setter fokus på miljøvennlig bærekraft i oppdrettsnæringen. Budskapet fra ministeren var klart og tydelig; «miljømessig bærekraft skal benyttes som den viktigste forutsetningen for å regulere videre vekst i oppdrettsnæringen». Det er på høy tid at miljø blir satt i førersetet, sier Ida Lovise Skylstad, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Natur og Ungdom er likevel ikke fornøyd med meldingen som ble lagt fram. I følge ministeren vil den foreløpig eneste miljøindikatoren man ser på være lakselus. Videre skal man utvikle en indikator som baseres på forurensing.

– Presentasjonen var preget av mange flotte ord, men få konkrete tiltak. Miljøhensyn handler om mer enn bare lakselus. Problemene i dag dreier seg også om rømming, sykdommer, resistens, forurensing og tilgang på bærekraftig fôr. Selv om ikke alle problemene kan knyttes direkte til produksjonsnivået, må oppdretterne vise at de har kontroll på problemene før de kan få øke produksjonen ytterligere. Det er paradoksalt at ikke regjeringen viser den sammenhengen i meldingen som skal stake ut framtida til næringa, sier Skylstad.

Ministeren meldte at veksttillatelser skal gis med trafikklys. Grønt lys betyr vekst i produksjon, gult betyr ingen endring i produksjonsnivå, mens rødt gir reduksjon.

– Slik situasjonen i næringa er nå, lyser det gult over hele landet. Flere steder blinker det også rødt. Miljøproblemene er fremdeles for store til at vi kan tillate vekst. Vi forventer derfor at Aspaker er forsiktig med å gi grønt lys. Noe annet er fatalt for naturen, avslutter Skylstad. 

Se vedlegg for høringssvaret Natur og Ungdom leverte i januar, da Havbruksmeldinga var ute på høring.