fbpx
Engasjert Buskerud-ungdom
Buskerudseminar

Innkalling til fylkesårsmøte 2015

10.10.2015 av Natur og Ungdom

Du innkalles herved til årsmøtet i Buskerud Natur og Ungdom, som avholdes i Kongsberg søndag 8. november. På årsmøtet velges styret for fylkeslaget, og vi diskuterer hvilke saker vi ønsker å satse på til neste år. I år kombineres årsmøtet med Buskerudseminaret, et dagsseminar som alle er velkomne til å delta på.

Meld deg på Buskerudseminaret her.

 

Saksliste:

1. Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2015

2. Regnskap for 2014

3. Strategien for 2016

4. Budsjett for 2016

5. Vedtekter for fylkeslaget

6. Valg for 2016

Årsmøtet vil være på Trevet i Kongsberg, kl. 13.00.

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet fire uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingentavgift i Natur og Ungdom foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Forslag til strategi og budsjett for neste år, samt vedtekter for fylkeslaget og innstilling til styre vil bli lagt fram på møtet. Frist for endringsforslag til vedtektene er 2.november. Forslag til nye saker må også sendes inn én uke før årsmøtet. Alle sakspapirer til møtet vil bli lagt ut på www.nu.no/buskerud senest to uker før møtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på e-post så sender vi det så snart det er klart.

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Gunnhild Ekrol, på telefon 467 63 624 eller e-post buskerud@nu.no. Vi håper å se deg der!

Mange hilsener fra

Styret i Buskerud Natur og Ungdom

Gunnhild Rødstøl Ekrol, leder

Trym Ottosen, 1. nestleder

Adrian Foroughi, 2. nestleder