fbpx
Aksjon: Bygg brua til framtida-ikke moss!
Fra Vestfolds vårseminar 2015

Innkalling til fylkesårsmøtet 2015

13.10.2015 av Natur og Ungdom

Du innkalles herved til årsmøtet i Vestfold Natur og Ungdom, som avholdes i Tønsberg fredag 27. november. På årsmøtet velges styret for fylkeslaget, og vi diskuterer hvilke saker vi ønsker å satse på til neste år. I år kombineres årsmøtet med Vestfoldseminaret, som alle er velkomne til å delta på.

Meld deg på Vestfoldseminar her. 

Saksliste:                                                                                                           

1. Generaldebatt

2. Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2015

3. Regnskap for 2014

4. Strategien for 2016

5. Budsjett for 2016

6. Endringer i vedtekter for fylkeslaget

7. Endringer i Vestfold Natur og Ungdoms transportpolitiske plattform

8. Valg for 2016

Årsmøtet finner sted på Juvente-hytta i Tønsberg, kl. 18.00.

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet fire uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingentavgift i Natur og Ungdom foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Forslag til strategi og budsjett for neste år, samt vedtekter for fylkeslaget og innstilling til styre vil bli lagt fram på møtet. Frist for endringsforslag til vedtektene er 1.november. Forslag til nye saker må også sendes inn én uke før årsmøtet. Alle sakspapirer til møtet vil bli lagt ut på www.nu.no/vestfold senest to uker før møtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på e-post så sender vi det så snart det er klart.

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Sigrunn Johanna Thorkildsen, på telefon 995 90 276 eller e-post vestfold@nu.no. Vi håper å se deg der!

Mange hilsener fra

Styret i Vestfold Natur og Ungdom

Sigrunn Johanna Thorkildsen, leder

Bernt Jonas Fløde, 1. nestleder

Matilde Angeltveit, 2. nestleder