fbpx

Bygger ned miljøvennlige arbeidsplasser langs kysten

13.11.2015 av Natur og Ungdom

Sjømatindustrimeldinga legger opp til sentralisert leveringsplikt, og dermed færre miljøvennlige arbeidsplasser langs kysten.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) la i dag fram den nye Sjømatindustrimeldinga i Tromsø. Dokumentet skal peke ut kursen for norsk fiskeri i årene framover. Ministeren foreslår å knytte leveringsplikta til regioner, ikke enkeltanlegg. Det tas sikte på å avvikle aktivitetsplikta, og fjerne bearbeidingsplikta.

Natur og Ungdom mener:

  • Betingelsen for å tillate trålere i Norge var at de skulle levere fisken lokalt. Nå slår Aspaker spikeren i kista for dette ved å sentralisere leveringsplikta. Leveringsplikta knyttes nå til større regioner, gjerne etter fylkesgrensene i nord. Det vil føre til få og større mottak på de mest sentrale plassene. Samfunn som historisk har drevet lokalt, miljøvennlig fiske mister retten til ressursene.
  • Trålerne bruker fire til fem ganger så mye drivstoff per fangst som lokal kystflåte. De skaper også langt færre arbeidsplasser. Her prioriterer Aspaker få, forurensende arbeidsplasser over mange miljøvennlige.
  • For et miljøvennlig fiske og bærekraftige arbeidsplasser i distriktene må trålerne miste kvotene, og de må tildeles den lokale kystflåten. Det vil gi oss mer klimavennlig sjømat.

I bildene under kan du se hvorfor den kystnære sjarkflåta en mer miljøvennlig enn de store havgående trålerne.