fbpx
Spiser du asfalt til frokost? Vestfold NU aksjonerer for matjorda
Vestfold NU aksjonerer for å ta vare på matjorda

Fremtida er vår – vern matressursene på Sørbyjordet!

05.02.2016 av Natur og Ungdom

Uttalelsen ble vedtatt på Natur og Ungdoms landsstyremøte 30.-31. januar.

Natur og Ungdom, samla til landsstyremøte 30.-31. januar 2016, krever at det høyproduktive, 300 000m2store Sørbyjordet ikke bygges ned til fordel for boliger. Jordet har ifølge Vestfold fylkeskommune matjord av beste kvalitet, nemlig klasse A.

Klimakrisen rammer allerede mange steder i verden og Norge, og vil være et økende problem også for Sandefjord. Samtidig er innbyggertallet i Sandefjord ventet å øke de neste årene (Vestfold Statistikk). Mat er noe mennesker er essensielt avhengig av for å overleve, og med dette tatt i betraktning er det fullstendig uforsvarlig av Sandefjord kommune å bygge ned Sørbyjordet til fordel for 700 boliger.

20% av Vestfolds areal er matjord, mot 3% på landsbasis. Dette betyr at Sandefjord og Vestfold har et stort ansvar. Vi bør produsere mat til egen befolkning, og helst også kunne levere til andre deler av landet. Det er omfattende matmangel i verden, allikevel importerer Norge mye mat. Da er det moralsk forkastelig å redusere Norges jordbruksareal, og begrense vår selvbergingsevne som allerede er svært lav, bare 35% i 2015. Å kunne mette egen befolkning vil være kritisk om uventede klimakriser eller politiske kriser rammer. Sørbyjordet vil kunne produsere 300 000 brød hvert år om det dyrkes korn der. Stortinget har satt seg som mål å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten. Å bygge på matjord er en uopprettelig skade, ettersom det tar 1000 år å bygge opp 1 cm matjord.

Ved vern av matjord hindrer man store klimagassutslipp, men reduserer også skaden når klimaendringene rammer Sandefjord. Matjord lagrer store mengder karbon, som slippes fri om jorda ødelegges. I framtiden blir det våtere og varmere i Vestfold. Matjord er en viktig flomdemper ettersom det holder på vann.

Å verne Sørbyjorde er å verne viktige kultur- og naturverdier. Matjord er en stor del av Vestfolds kulturlandskap, og er viktig for folks tilhørighetsfølelse. Variert jordbruk har også skapt et rikt artsmangfold, og 24% av de truede artene i Norge er avhengige av økosystemer i kulturlandskapet.

Om vi ønsker et samfunn med redusert privatbilisme, og mer sykling og gåing (som også gagner folk både helsemessig og i forhold til tidsbruk) i hverdagen; da kan man ikke fortsette å bygge boliger på hittil urørte områder utenfor sentrum. Fortetting i byene og å bygge i høyden er alternativer som er mer framtidsrettet og bærekraftig både med hensyn til natur og miljø, men også helsemessig og logisk sett.

Natur og Ungdom krever at Sandefjord driver en mer framtidsrettet politikk, og styrer en kommune vi kan være stolte av å bo i og overta. I Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk hevdes det at eventuell bruk av matjord skal tas lenger ut i planperioden som forløper helt fram til 2040. Å bygge ned et 300 000 m2 stort, høyproduktivt jorde allerede i 2016 er uakseptabelt.

Dagens Sandefjordungdom skal arve kommunen etter dere som styrer i dag. Vi må takle både befolkningsvekst, klimaendringer, og eventuell ressursmangel. Løsningen på befolkningsveksten og flere mager å mette er ikke å bygge ned matjord. Løsningen på klimaproblemet er ikke å bygge eneboliger på ubebygde områder utenfor sentrum. Natur og Ungdom, samla til landsstyremøte 30.-31. januar 2016, krever at Sørbyjordet vernes. Vi skal ha mat også i framtida, og vi spiser ikke asfalt!