fbpx
Stopp ranet av kysten!

Ja til en levende kyst og miljøvennlig fiske – nei til hevet kvotetak

12.02.2016 av Natur og Ungdom

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut et forslag om å heve kvotetaket for fiskebåter i kystflåten. Natur og Ungdom mener det er feil vei å gå. Her kan du lese vår uttalelse om forslaget.

Torsdag 11. februar gikk fristen ut for å sende høringsuttalelser til Nærings- og fiskeridepartementets forslag om å heve kvotetaket for kystflåten over 11 meter. Å heve kvotetaket for denne kystflåten vil si at båter som er lengre enn 11 meter skal kunne kjøpe seg flere kvoter enn de kan i dag, fra andre fiskere som derpå slutter i yrket.

Oppsummering av våre innspill:

Natur og Ungdom mener det ikke bør åpnes for hevet kvotetaket i kystflåten. Det bør ikke åpnes for at større båter skal kunne kjøpe kvotene til mange små båter av følgende grunner:

  • Forverrer rekrutteringa: Det er stor prisøkning på fartøy som selges med fiskerettigheter (fiskekvoter), og det blir for dyrt for unge å finansiere. Dermed vil de mest kapitalsterke og betalingsvillige ende opp med kvotene. De som tjener på å kunne kjøpe og selge fiskekvoter er de fiskerne som selger kvota si og forlater næringa. De høyere kostnadene som opphopinga av kvoter fører til, blir dermed lempa over på neste generasjon fiskere. Gjennomsnittsalderen i næringa er høy i dag, og å øke inngangsbarrieren mer er helt feil vei å gå når vi står ved et generasjonsskifte.
  • Svekking av kystsamfunn: De mange kystbåtene mellom 11 og 15 meter representerer hundrevis av arbeidsplasser langs kysten gjennom fisket i seg selv og de arbeidsplassene som fisket fører til. Større strukturering som fører til færre båter i denne gruppa vil ramme mange samfunn og arbeidsplasser langs kysten, det har vi allerede erfart etter det nåværende struktureringsregime ble innført. Å redusere den minste delen av kystflåten vil svekke grunnlaget for lokale fiskemottak som mange steder allerede i dag sliter med råstofftilgangen, som igjen vil fjerne grunnlaget for den gjenværende delen av kystflåten. Heving av kvotetaket vil føre til en ytterligere sentralisering av fiskekvoter.
  • Et mindre miljøvennlig fiske: Båter fra 15 meter og oppover fisker mindre miljøvennlige enn båtene som er kortere. Dette fordi de større båtene har mulighet til å bruke aktive redskaper, som er mindre selektive og bruker mer energi. Hvis kvotene flyttes fra små fartøy opp på store kystfartøy blir ikke fisken fanget med passive redskaper som garn, line og juksa – de mest natur- og klimavennlige redskapene.
  • Mindre lokal kvalitetsfisk, mer matsvinn: De mindre kystbåtene er en garantist for å levere fisken lokalt, mens større kystbåter er mindre stedbundne. Med en utvikling mot færre og større båter vil en også få en dårligere behandling av fisken, og mer matsvinn, ved at mer fisk må behandles raskere. Det er de små båtene som leverer med best kvalitet, mens store båter med mange kvoter vil drives til å fiske mest mulig fisk på kortest mulig tid.

Last ned hele høringsuttalelsen vår her (word-dokument).

Spørsmål? Kontakt gautee@nu.no.