fbpx
Lofotfiske

Kast sjømatindustrimeldinga på havet!

05.02.2016 av Natur og Ungdom

Uttalelse vedtatt på Natur og Ungdoms landsstyremøte 30. - 31. januar 2016.

Natur og Ungdom, samla til landsstyremøte i Oslo 30.-31. januar 2016, krever at regjeringas forslag om å svekke kystens eierskap til fiskeriressursene må avvises. Sjømatindustrimeldinga må sendes tilbake til regjeringa, med krav om tiltak som tar vare på det miljøvennlige kystfisket.

Høsten 2015 la regjeringa fram sjømatindustrimeldinga. Blant forslagene i meldinga er en regionalisering av trålernes leveringsplikt, plikten som sikrer at de store havgående båtene leverer fisken til bestemte landanlegg langs kysten. Plikten var i sin tid forutsetninga for å tillate trålerne å hente opp våre felles fiskeriressurser. Trålfisken var ment som et supplement til kystflåtens landinger, slik at landindustrien var sikret råstoff gjennom hele året. Dette har bidratt til et stabilt antall landingsteder langs kysten.

En regionalisering vil bety at trålerne ikke lenger må levere til bestemte landanlegg, men kan levere hvor som helst så lenge det er et anlegg innenfor fylket. Regjeringen foreslår også å fjerne trålernes bearbeidingsplikt, som skal sikre lokal foredling av fisken. Svekking av forpliktelsene vil føre til nedlegging av landanlegg langs kysten. Det blir lengre avstand mellom landingsstedene, og da sliter kystbåtene som ikke lenger har lokale anlegg å levere til. Å svekke kystflåten er å svekke den miljøvennlige forvaltninga av fiskeriressursene.

I fiskeriet vårt er kystflåten klart mest klimavennlig. De største båtene i havfiskeflåten har et CO2-utslipp per fangst som er 4-5 ganger høyere enn de små båtene i kystflåten. En utvikling mot færre og større båter, med stort forbruk av fossil energi til tråling og ombordfrysning av fisk er feil vei å gå. I tillegg bruker kystflåten passive redskaper som garn, jukse og line, som gjør den er selektiv på hva den fisker. Trålerene har derimot mye bifangst, fangst av ungfisk, og ødelegger havbunn og korallrev, som er viktige yngle- og oppvekstplasser for fisken.

Det er et faktum at trålernes forpliktelser overfor kystsamfunnene over tid har blitt vannet ut. Politikerne har i stor grad latt trålerene slippe unna forpliktelsene, og latt dem fryse fisken ombord. Men framfor å få pliktene til å fungere etter hensikten, fjerner regjeringen historiske rettigheter til fiskeressursene med et pennestrøk. Det er et ran av kysten, og en respektløs legalisering av trålernes lovbrudd.

Forslagene om å fjerne trålernes forpliktelser bør avvises. For de trålerne som ikke leverer lokalt, bør man kreve at disse kvotene overføres tilbake til lokalsamfunnene de kom fra, og tildeles unge som vil etablere seg. Det er en gyllen mulighet til å styrke rekruttering og gi oss et mer miljøvennlig fiske.

Natur og Ungdom, samla til landsstyremøte i Oslo 30.-31. januar 2016, roper varsko sammen med kysten og advarer mot tiltakene i sjømatindustrimeldinga. Forslagene om å svekke kystsamfunnene må avvises. Meldinga må sendes tilbake til regjeringa, med krav om tiltak som tar vare på det miljøvennlige kystfisket.