fbpx

– Haster med strengere krav til trålerne

05.04.2016 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdom møtte i dag Stortingets næringskomite med bacalao og banner før behandlingen av sjømatmeldingen. - Det haster med strengere krav til trålerne sa Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.

Tirsdag 5. april behandler Stortinget regjeringens melding om sjømatindustrien. Natur og Ungdom aksjonerer utenfor Stortinget før behandlingen og møter representanter fra næringskomiteen med bacalao.

– Regjeringas stortingsmelding kunne ikke tas for god fisk, nå må stortinget sikre en fiskeripolitikk for framtida. Vi trenger en satsing på kystflåten slik at unge kan etablere seg på egen båt. Opphoping av kvoter på få, store båter gjør det for dyrt å komme inn i næringa. Det er på mindre kystbåter ungdommen kan slippe til», sier leder i Natur og ungdom Ingrid Skjoldvær.

Et stridsspørsmål i behandlingen av meldinga var om trålernes plikter om at fisken de fanger skal leveres og foredles lokalt skulle fortsettes eller avvikles. Stortingets næringkomité landet til slutt på at det skal settes ned en kommisjon for å vurdere hvordan disse pliktene kan oppfylle hensikten sin. Denne skal levere en utredning til høsten, og spørsmålet skal tas opp på nytt da.

– Det haster å få på plass strengere krav til trålerne. Mange fiskemottak langs kysten er avhengige av fisken de leverer, og det er også kystbåtene som leverer til disse mottakene. Fiskeressursene våre skal gi verdier til lokalsamfunn, ikke trålredere som fryser fisken om bord og sender den ut av landet. Det er på ingen måte miljøvennlig, avslutter Skjoldvær.

Natur og Ungdom mener trålere som ikke overholder forpliktelsene sine må fratas fiskekvotene sine, og de må fordeles på unge som vil etablere seg i næringa. De små kystbåtene har i dag et CO2-utslipp per tonn fanget fisk som er en fjerdedel av det trålerne slipper ut per fangst. Kystbåter bruker i tillegg passive fiskeredskaper som er skånsomme mot havet og fanger riktig fiskeslag i rett størrelse.