fbpx
Man trenger ikke gruvefosfat, til økologisk mat!
Noen av deltakerne fra Bestfoldseminaret våren 2016

Velkommen til valgmøte og sommeravslutning!

24.05.2016 av Natur og Ungdom

Torsdag 9. mai kl. 16.30, er det valgmøte og sommeravslutning for Vestfold Natur og Ungdom i Badeparken i Sandefjord. Der skal vi supplere fylkesstyret, og kose oss i sola med piknik.

Du innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Vestfold Natur og Ungdom, som avholdes i Badeparken (Jernbanealleen 11, 3210 Sandefjord), 9. juni, kl. 17.30. På ekstraordinært årsmøte skal fylkesstyret suppleres.

Saksliste for møtet:

  1. Valg

  2. Godkjenning av halvtårsmelding vår 2016

Det ekstraordinære årsmøtet finner sted i Badeparken og det blir mat på møtet.

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet tre uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontigentavgift for foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Alle sakspapirer blir lagt ut på nettsidene senest to uker før det ekstrordinære møtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant. ta kontakt på epost, så sender vi det så fort det er klart.

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Matilde Angeltveit på e-post matilde.angeltveit@gmail.com eller sjekk vestfold natur og ungdom på Facebook.

Mange hilsener fra

Styret i Vestfold Natur og Ungdom

Ved leder,  Matilde Angeltveit