fbpx

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre i Vestfold NU

06.06.2016 av Natur og Ungdom

Til sommeren, er det tre personer i fylkesstyret til Vestfold Natur og Ungdom, som trekker seg fra vervet sitt. Disse er Sigrunn Johanna Thorkildsen, Jonas Fløde og Jenni Gloppe Solem.

Valgkomiteen har bestått av Sigrunn Johanna Thorkildsen (fylkeslag), Natalia Feliciana Baró Tyse (regionssekretær) og Olav Nicolay Larsson Aga (ansvarssentralist). Valgkomiteen har fått innspill fra resten av fylkesstyret, og andre i fylkeslaget, og lagt vekt på både erfaring, engasjement og geografisk spredning (lokallag). Valgkomteens innstilling er enstemmig:


Leder: Matilde Angeltveit (gjenvalg)
Matilde er 16 år og kommer fra Tjodalyng (mellom Larvik og Sandefjord). Hun ble med i Natur og Ungdom i 2014. Høsten 2014 var Matilde en stor pådriver for å starte opp lokallaget i Sandefjord igjen, og fram til desember 2015, var hun leder for lokallaget. I januar 2015 ble Matilde valgt inn i fylkesstyret som 2. nestleder, og hun har siden januar i år vært fylkesleder.

En smilende fylkesleder Matilde


1. nestleder: Andrine Fogstad (ny)
Andrine er 18 år og kommer fra Hof, og bor for øyeblikket i Sandefjord. Hun har vært med i Natur og Ungdom siden 2013. Siden desember 2015, har hun vært leder i Sandefjord Natur og Ungdom. Derfra har hun mye ledererfaring, og har også erfaring fra å jobbe med forskjellige politiske saker. Til høsten planlegger Andrine å hjelpe til med å starte opp lokallag i Hof.

Andrine Fogstad vestfold


2. nestleder: Nora Longva (ny)
Nora er 18 år og kommer fra Stavern i Larvik. Hun har vært med i Natur og Ungdom siden 2015. Siden da har Nora vært aktiv i Larvik Natur og Ungdom, hvor hun har jobbet både organisatorisk og politisk. Hun har vært en viktig pådriver for å holde lokallaget i Larvik i gang, og har siden februar i år vært lokallagsleder sammen med Jenni Gloppe Solem. Nora har også erfaring fra Amnesty.


Styremedlem: Tiril Mykkelbost Mathiesen (gjenvalg)
Tiril er 15 år og kommer fra Stokke. Hun ble med i Natur og Ungdom høsten 2015, og har siden da vært aktiv i lokallaget i Tønsberg. Tiril har tidligere erfaring fra Changemaker, og har gjort mye i lokallaget i Tønsberg. Der ble hun også valgt til lokallagsleder tidligere i vår. Tiril har vært med i fylkesstyret siden januar 2016.

Tiril


Styremedlem: Isak Mykkelbost Mathiesen (ny)
Isak er 14 år og kommer fra Stokke. Han ble med i Natur og Ungdom høsten 2015, og har siden da vært veldig aktiv i Tønsberg og omegn Natur og Ungdom. Isak har også tidligere erfaring fra Changemaker. Siden januar 2016 har han vært varamedlem i fylkesstyret, og har derfor erfaring fra hvordan man jobber i et fylkesstyre.
isak 2

 


Varamedlem: Yme Korshavn (ny)
Yme er 14 år og kommer fra Horten. Hun ble med i Natur og Ungdom nå i vår, og har siden det vært veldig aktiv i Horten Natur og Ungdom. Der har hun gjort mye i lokallaget allerede, og har vist et stort engasjement for Natur og Ungdom. Yme har også tidligere erfaring fra miljøagentene, og er gira på å gjøre en forskjell for miljøet.
Yme Korshavn vestfold


Innstilling til ny valgkomite

Som ny valgkomite foreslåes det ansvarssentralist (bestemmes i august), Torkel Salvesen Lie (regionssekretær) og Rikke Eriksen (lokallag).

Rikke Eriksen er 18 år og kommer fra Horten. Hun har vært med i Natur og Ungdom siden 2014, og har siden det vært aktiv i Horten lokallag. Hun har vært lokallagsleder der det siste året, og har vært en viktig pådriver for at lokallaget der nå et sterkere enn på lenge. Rikke har en viktig erfaring med hvordan det er å være tillitsvalgt, og kan dermed se hvem som kan gjøre en god jobb i et fylkesstyre.
Rikke Eriksen vestfold

Valgkomiteen tror det er lurt å ha med både ansvarssentralist og regionssekretær i valgkomiteen, siden de kjenner fylket godt. Som siste person i valgkomiteen, tenker de at det er en stor styrke å ha med en person i som er fra et lokallag, og ikke fra fylkesstyret. På denne måten får man også får et utenfra-perspektiv representert i valgkomiteen.