fbpx
Natur og Ungdom står sammen med Kystfiskarlaget i saken om Varangerfjorden. (Foto: Anna Olerud/Natur og Ungdom)
Natur og Ungdom står sammen med Kystfiskarlaget i saken om Varangerfjorden. (Foto: Anna Olerud/Natur og Ungdom)

– Kystfiskerne bør ha førsterett på Varangerfjorden

07.07.2016 av Sandra Butoyi

Kystfiskerne driver miljøvennlig matproduksjon, og bør ha førsterett på Varangerfjorden. Natur og Ungdom vil ikke ha mer miljøskadelig oppdrett i fjorden.

Tidlig i sommer var representanter fra Natur og Ungdom i Finnmark for å lære om, og sette fokus på, miljøvennlig sjømat og fiske. Medlemmer i Kirkenes Natur og Ungdom var med til Varanger. Blant annet Arne Pedersen, leder i Norges Kystfiskarlag, i Vestre Jakobselv fikk besøk.

– Kystfiskerne produserer kvalitetsmat med lavt klimagassutslipp, er skånsomme mot havet og ødelegger ikke havbunnen, slik trålerne gjør. Det er en økende interesse for miljøvennlig mat hos forbrukerne. Fiskerinæringa er helt klart det vi bør satse på i Finnmark! sier Sofie Gade-Lundlie Tallberg fra Kirkenes Natur og Ungdom.

Slik det er i dag, mener Natur og Ungdom miljøproblemene som oppdrettsnæringa fører til må løses før man kan ha mer. I Nesseby kommune har oppdrettsselskapet Lerøy søkt om å etablere et nytt oppdrettsanlegg i fjorden. Natur og Ungdom deler Kystfiskarlagets syn på saken om at fiskere vil tape områder hvis det skal bli mer oppdrett:

– Oppdrettsanleggene legger allerede i dag beslag på gytefelt for kysttorsken. Mer oppdrett i Varangerfjorden er uansvarlig, det vil frata kystfiskerne tilgangen på tradisjonelle områder. Miljøvennlig kystfiske må derfor ha første prioritet på områdene langs kysten, mener Darya Kostrikina fra Kirkenes Natur og Ungdom.

Lokallaget mener oppdretten må bli miljøvennlig blant annet med rømningssikre anlegg og merking av fisken slik at man kan vite hvem den tilhører. Dette er vanskelig og tidkrevende i dag.

– Laksestammen i Vestre Jakobselv har kommet seg veldig de siste årene, og er også en viktig næringsvei for mange lokalt. Vi bør ikke risikere å ødelegge for suksessen med mer oppdrett som fører til lakselus og risiko for rømming, sier Sofie Gade-Lundlie Tallberg.

Fiskeri og oppdrett er blant Natur og Ungdoms fire nasjonale hovedkampanjer i 2016. Vi vil fremheve kystfisket som det miljøvennlige alternativet til oljevirksomhet og mer oppdrett, og mener politikerne må prioritere dette:

– Fisken i havet er vårt svømmende oljefond. Det er utrolig viktig at politikerne sikrer fiskemottak langs kysten, og mulighetene for unge til å etablere seg som fiskere. Fisken i Finnmark må komme kystbefolkningen til gode, ikke rike redere på Sunnmøre, sier nestleder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord.