fbpx
Her viser kartet hvilke land som har investor-stat tvisteløsning i avtalene. Den blå fargen viser at det er investeringsavtaler. Hvis du finner Singapore på kartet vil du se at landet er markert i oransje som betyr at Norge og Singapore har ISDS gjennom EFTA-avtale.
Her viser kartet hvilke land som har investor-stat tvisteløsning i avtalene. Den blå fargen viser at det er investeringsavtaler. Hvis du finner Singapore på kartet vil du se at landet er markert i oransje som betyr at Norge og Singapore har ISDS gjennom EFTA-avtale.

Nytt interaktivt kart om handelsavtaler!

08.05.2017 av Natur og Ungdom

Her kan du bruke et interaktivt kart som viser Norges handelsavtaler med andre land og hvordan disse påvirker miljø, matsikkerhet og demokrati.

Natur og Ungdom deltar i Handelskampanjen, som har laget et interaktivt kart over Norges handelsavtaler og hva de inneholder av kontroversielle tema. Du kan blant annet sjekke hvilke land vi har investeringsavtaler med, eller hvilke land vi har investor-stat tvisteløsning med.

SE KARTET HER

Hvordan fungerer kartet?
Kartet inneholder en oversikt over Norges bilaterale avtaler, investeringsavtaler og EFTA-avtaler, samt utvalgte tema: frøpatenter, medisinpatenter, og investor-stat tvisteløsning (ISDS).

Klikk på «Utvalgte temaer»: du vil se hvilke land som har det spesikke temaet i en handels- eller investeringsavtale med Norge, samt en beskrivelse av hva temaet er og betyr for folk og samfunn.

Klikk på «Avtaler»: du vil se hvilke land som er med i de ulike handels- og investeringsavtalene.

Hvorfor skal du bry deg?
Handels- og investeringsavtaler inneholder bestemmelser som får store konsekvenser for miljø, helse, arbeidsrettigheter og demokrati. Det er dermed gunstig å få en grei oversikt over dette innholdet.

Den norske Solberg-regjeringen ønsker å inngå flere investeringsavtaler med investor-stat tvisteløsning (ISDS) som kan svekke progressive reguleringer for det grønne skiftet, miljøvern, eller tiltak om et godt arbeidsmiljø.

Den norske Solberg-regjeringen støtter at land gjennom EFTA-avtalene skal signere den nyeste UPOV-konvensjonen (patenter på frø), som svekker bønders rettigheter til å spare, gjenbruke, videreforedle, bytte og selge såfrø i matproduksjon. Det vil svekke bønders matsikkerhet og kan få store konsekvenser for verdens biologiske mangfold.

Hvorfor har vi laget kartet?
Handelspolitikk oppleves av mange som et vanskelig tema å dykke inn i, på samme tid som handelspolitikken også oppleves som utrolig relevant for mange samfunnsområder.

Vi ønsker å legge frem informasjon på en enkel og oversiktlig måte slik at man kan gå videre inn i de temaene man ønsker. Kart er også en perfekt måte å formidle handelsavtaler siden det viser de store linjene og forholdene mellom land.