fbpx

Årsmøte i Buskerud Natur og Ungdom

27.09.2017 av Even Olai Østvik Mjaaland

Til Natur og Ungdoms medlemmer i Buskerud

Årsmøte i Buskerud Natur og Ungdom

Du innkalles herved til årsmøtet i Buskerud Natur og Ungdom, som avholdes i Drammen den 05.12. På årsmøtet velges styret for fylkeslaget, og vi diskuterer hvilke saker vi ønsker å satse på til neste år.

Saksliste for møtet:

1. Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2017

2. Regnskap for 2016

3. Strategien for 2018

4. Innledning om NU

5. Hilsning fra NNV Buskerud

6. Budsjett for 2018

7. Vedtekter for fylkeslaget

8. Valg for 2018

Årsmøte vil holde sted i Drammen den 05.12.17. Tidspunkt og sted vil bli gitt beskjed for nærmere møtet, men det vil bli holdt på ettermiddagen. Det vil bli sosialt med mat og snacks når møtet er hevet.

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet tre uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingentavgift i Natur og Ungdom foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Forslag til strategi og budsjett for neste år, samt vedtekter for fylkeslaget og innstilling til styre vil bli lagt fram på møtet. Frist for endringsforslag til vedtektene er (28.11.17). Forslag til nye saker må også sendes inn én uke før årsmøtet. Alle sakspapirer til møtet vil bli lagt ut på www.nu.no/aarsmoter senest to uker før møtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på e-post så sender vi det så snart det er klart. Forslag til vedtekter og til nye saker kan også sendes på epost til regionsekretær Lars Hansen på larsh@nu.no

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt Lars Hansen, på telefon 98897781 eller e-post larsh@nu.no . Vi håper å se deg der!

Vennlig hilsen

Lars Magnus Hansen

Regionsekretær for Buskerud, Vestfold og Østfold i Natur og Ungdom