fbpx

Årsmøte i Oppland Natur og Ungdom

27.09.2017 av Even Olai Østvik Mjaaland

Til Natur og Ungdoms medlemmer i Oppland

Årsmøte i Oppland Natur og Ungdom

Du er hjertelig velkommen til å delta på Oppland Natur og Ungdoms årsmøte, som skal avholdes onsdag 18. oktober i Lillehammer. Tidspunkt og sted vil komme på nett når det nærmer seg.

I slutten av hvert kalenderår arrangerer Oppland Natur og Ungdom årsmøte, hvor alle medlemmer er velkomne til å delta, og være med å bestemme hva fylkeslaget skal drive med det neste året, hva pengene skal gå til og hvem som skal sitte i styret.

Saksliste for møtet:

  1. Årsmelding for 2017
  2. Strategi for 2018
  3. Regnskap for 2016
  4. Budsjett for 2018
  5. Vedtekter
  6. Valg
  7. Eventuelt

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet tre uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket har stemmerett på møtet. Forslag til nye saker og forslag til vedtekter må sendes inn 1 uke før årsmøtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på e-post så sender vi det så snart det er klart. Forslag til vedtekter og nye saker må sendes inn minst en uke før til regionsekretær Solveig Skaugvoll Foss på epost solveigf@nu.no

Vi håper å se deg på årsmøtet! Følg med på https://nu.no/aarsmoter/ for mer informasjon. Sakspapirer blir lagt ut der når møtet nærmer seg. Ta kontakt med regionsekretær Solveig Skaugvoll Foss på solveigf@nu.no om du lurer på noe.

Gode hilsener fra

Styret i Oppland Natur og Ungdom

Ida Martine Handegaard Bryde, leder
Line Sektnan,1. nestleder
Andreas Randøy, 2. nestleder
Sigrid Mæland, styremedlem