fbpx

Årsmøte i Østfold Natur og Ungdom

27.09.2017 av Even Olai Østvik Mjaaland

Til Natur og Ungdoms medlemmer i Østfold

Årsmøte i Østfold Natur og Ungdom

Du innkalles herved til årsmøtet i Østfold Natur og Ungdom, som avholdes i Fredrikstad den 10.10. På årsmøtet velges styret for fylkeslaget, og vi diskuterer hvilke saker vi ønsker å satse på til neste år.

Saksliste for møtet:

  1. Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2017
  2. Regnskap for 2016
  3. Strategien for 2018
  4. Budsjett for 2018
  5. Vedtekter for fylkeslaget
  6. Valg for 2018

Årsmøte vil holde sted i Fredrikstad den 10.10.17. Tidspunkt og sted vil bli gitt beskjed for nærmere, men det vil bli holdt på ettermiddagen.

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet tre uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingentavgift i Natur og Ungdom foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Forslag til strategi og budsjett for neste år, samt vedtekter for fylkeslaget og innstilling til styre vil bli lagt fram på møtet. Frist for endringsforslag til vedtektene er 03.10.17. Forslag til nye saker må også sendes inn én uke før årsmøtet. Alle sakspapirer til møtet vil bli lagt ut på www.nu.no/aarsmoter senest to uker før møtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på e-post så sender vi det så snart det er klart. Forslag til vedtekter og til nye saker kan sendes til regionsekretær Lars Hansen på epost larsh@nu.no

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Ayaan S. Sugulle, på telefon 40192872 eller e-post ostfold@nu.no. Vi håper å se deg der!

Mange hilsener fra

Styret i Østfold Natur og Ungdom

Ayaan Sugulle, leder

Alberte Bekkhus, nestleder