fbpx

Årsmøte i Sogn og Fjordane Natur og Ungdom

27.09.2017 av Even Olai Østvik Mjaaland

Til Natur og Ungdoms medlemmer i Sogn og Fjordane.

Årsmøte i Sogn og Fjordane Natur og Ungdom

Du innkalles herved til årsmøtet i Sogn og Fjordane Natur og Ungdom, som avholdes i Sogndal 27.11.2017. På årsmøtet velges styret for fylkeslaget, og vi diskuterer hvilke saker vi ønsker å satse på til neste år.

Saksliste for møtet:

  1. Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2016/17
  2. Regnskap for 2016
  3. Strategien for høsten 2017
  4. Budsjett for 2017/18
  5. Vedtekter for fylkeslaget
  6. Valg for 2017/18
  7. Eventuelt

Årsmøtet finner sted i Sogndal. Mer informasjon om lokale og tid kommer nærmere datoen for møtet.

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet innen tre uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingentavgift i Natur og Ungdom foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Forslag til strategi og budsjett for neste år, samt vedtekter for fylkeslaget og innstilling til styre vil bli behandlet på møtet. Frist for endringsforslag til vedtektene er 20.11.2017. Forslag til nye saker må også sendes inn én uke før årsmøtet. Alle sakspapirer til møtet vil bli lagt ut på https://nu.no/aarsmoter/ senest to uker før møtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på e-post så sender vi det så snart det er klart. Forslag til nye saker og vedtekter kan sendes til regionsekretær Mia Chamberlain på epost miac@nu.no

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med fylkessekretær Mia Chamberlain, på telefon 45804076 eller e-post miac@nu.no. Vi håper å se deg der!

Mange hilsener fra fylkessekretær for Sogn og Fjordane Natur og Ungdom, Mia Chamberlain.