fbpx

Årsmøte i Vestfold Natur og Ungdom

27.09.2017 av Even Olai Østvik Mjaaland

Til Natur og Ungdoms medlemmer i Vestfold

Årsmøte i Vestfold Natur og Ungdom

Du innkalles herved til årsmøtet i Vestfold Natur og Ungdom, som avholdes i Tønsberg 18. November klokken 13:00. På årsmøtet velges styret for fylkeslaget, og vi diskuterer hvilke saker vi ønsker å satse på til neste år. I tillegg skal vi spise pizza og feire jubileum.

Saksliste for møtet:

  1. Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2017

  2. Regnskap for 20116

  3. Strategien for 2017-2018

  4. Budsjett for 2018

  5. Vedtekter for fylkeslaget

  6. Valg for 2018

  7. Evt

Årsmøtet finner sted 18. November klokken 13:00 i Tønsberg. Det vil komme nærmere informasjon om sted. Det vil bli servert mat og etter møtet skal vi ha en jubileumsfeiring siden Natur og Ungdom fyller 50 år på denne dagen!

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i Vestfold er med dette kalt inn til møtet tre uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingentavgift i Natur og Ungdom foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Forslag til strategi og budsjett for neste år, samt vedtekter for fylkeslaget og innstilling til styre vil bli lagt fram på møtet. Frist for endringsforslag til vedtektene er 11.11.2017. Forslag til nye saker må også sendes inn én uke før årsmøtet. Alle sakspapirer til møtet vil bli lagt ut på https://nu.no/aarsmoter/ senest to uker før møtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på e-post så sender vi det så snart det er klart. Forslag til nye saker og til vedtekter kan sendes til regionsekretær Lars Hansen på larsh@nu.no.

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Ingebjørg Thorkildsen, på telefon 46773749 eller e-post vestfold@nu.no.Vi håper å se deg der!

Mange hilsener fra

Styret i Vestfold Natur og Ungdom

Ingebjørg Marie Thorkildsen, leder
Yme Korshavn, 1. nestleder
Tiril Mykkelbost Mathiesen, 2. nestleder
Isak Mykkelbost, Mathiesen, fylkesstyrerepresentant
Isabelle Cedervall, fylkesstyrerepresentant
Maja Angeltveit, fylkesstyrerepresentant