fbpx
Tina Bru er lent over spillbrettet til NUs miljømonopol, og får reglene forklart av Monopolmannen. Natur og Ungdom står med banner med slagordet "Miljø inn i budsjettet" i bakgrunnen

Våre enorme miljøproblemer er ikke synlig i årets statsbudsjett

12.10.2017 av Even Olai Østvik Mjaaland

- Det er flaut at våre enorme miljøproblemer ikke vises i prioriteringene i statsbudsjettet. Jo flere år vi venter med de store, nødvendige tiltakene for et miljøvennlig skifte, jo dyrere vil de bli.

Fortsetter å finansiere norges største klimasynder, kutter støtte til miljøforskning.

-Regjeringen reduserer støtten til forskning på miljøvennlig energi og marine økosystemer, samtidig som de fortsetter å bevilge enorme summer til petroleumsforskning. Støtten til statlig olje- og mineralleting på norsk sokkel står også på stedet hvil, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.

-Slik budsjettet ser ut nå lukker regjeringa øynene for at vi ikke skal leve av oljevirksomhet i all framtid. De fortsetter å finansiere letevirksomhet på norsk sokkel, og vil til og med øke bevilgningene til statlig deltakelse i oljevirksomhet på Islandsk sokkel, fortsetter Skjoldvær.

En katastrofe for biologisk mangfold

-Dette statsbudsjettet er en katastrofe for biologisk mangfold. Regjeringen lukker øynene for tap av natumangfold når de kutter skogvernmidlene. På toppen av dette har de halvert tilskuddet til truede arter og naturtyper. Sier Skjoldvær.e

Liten virkning av tiltak

-En økning til Det Grønne Klimafondet er noe vi har ønsket lenge, og vi applauderer for det, men det er ikke i nærheten av nok. Vi ønsker minst 1 prosent av BNI. I tillegg kan ikke regjeringen kaste penger til utlandet for å sette i gang klimatiltak der, men ikke kutte hjemme, sier Skjoldvær.

Skjoldvær viser til at regjeringen vil fortsette å bygge miljøskedelige monsterveier.

-Samferdselsforskning viser at det har liten effekt å bygge jernbane når man samtidig bygger mer vei. Det er et viktig klimatiltak å endre norsk transportsystem, men det har visstnok ikke regjeringen skjønt, sier Skjoldvær.