fbpx

Årsmøte i Aust-Agder Natur og Ungdom

08.03.2018 av Natur og Ungdom

Du innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Aust-Agder Natur og Ungdom, som avholdes i Grimstad, torsdag 22. mars 2018 kl. 18:00. På årsmøtet velges styret for fylkeslaget, og vi diskuterer hvilke saker vi ønsker å satse på til neste år.

 

Saksliste for møtet:

 

  1. Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2017
  2. Regnskap for 2016
  3. Arbeidsprogram for 2018
  4. Budsjett for 2017
  5. Vedtekter for fylkeslaget
  6. Valg for 2018

 

Årsmøtet finner sted på Grimstad Frivillighetssentral.

 

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet tre uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingentavgift i Natur og Ungdom foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Forslag til strategi og budsjett for neste år, samt vedtekter for fylkeslaget og innstilling til styre vil bli lagt fram på møtet. Frist for endringsforslag til vedtektene er 15. mars. Forslag til nye saker må også sendes inn én uke før årsmøtet. Alle sakspapirer til møtet vil bli lagt ut på https://nu.no/aarsmoter/ senest to uker før møtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på e-post med regionsekretær Erlend Kok på erlendk@nu.no om du ønsker dette, vil levere endringsforslag eller foreslå en sak til møtet.

 

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Even Haug, på telefon 413 63 527 eller e-post aust-agder@nu.no. Vi håper å se deg der!

 

Mange hilsener fra

Styret i Aust-Agder Natur og Ungdom

Even Haug, leder

Rikke Magnor-Jensen, nestleder

Olav Mosfjell, nestleder

Mina Strand Fjeldheim, fylkesstyrerepresentantvedtekter-aust-agder-nu