fbpx

Fjordseminar

11.10.2018 av Natur og Ungdom

26.- 28. oktober 2018 skal Natur og Ungdom arrangere seminarhelg for våre medlemmer. Fjordseminaret skal sette fokus på, og gi kunnskap om sjødeponiet som er planlagt i Førdefjorden.

Deltagerne får gå på tur på Engebøfjellet, fiske, høre på foredrag og debatt og oppleve kanskje Norges vakreste potensielle avfallsplass. NU dekker reise og andre utgifter. Meld deg på!!!

26.- 28. oktober 2018 skal Natur og Ungdom arrangere seminarhelg for våre medlemmer. Fjordseminaret skal sette fokus på, og gi kunnskap om sjødeponiet som er planlagt i Førdefjorden.

 

Hvor passer det fint å ha fjordseminar om Førdefjorden? VED FØRDEFJORDEN SÅ KLART 😀

 

Presset på norske mineralressurser har økt de siste årene, og flere selskaper ønsker tilgang til norske mineralforekomster. Natur og Ungdom er ikke mot gruvedrift i seg selv, men mener det må settes strengere krav om alternativ avfallshåndtering og kjemikaliebruk i næringen. Vi jobber mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord og for et generelt nasjonalt forbud mot dumping av gruveslam i sjøen. I 2016 fant en av norgeshistoriens mest omfattende sivil ulydighetsaksjoner plass ved Førdefjorden. Denne aksjonen begynner å bli noen år siden nå, og det er på tide å fornye NUeres kjennskaper til saken ettersom den fortsatt er svært relevant i miljø og klimadebatten.

 

Det vil være debatter og foredrag for å tilegne oss kunnskap, samt aktiviteter med fokus på å bli kjent med fjorden.

Vi skal sette garn og fiske og oppleve hvor fantastisk en «avfallsplass» kan være. Programmet og praktisk informasjon vil bli oppdatert fortløpende, og blir også sendt på mail til de påmeldte.

 

Vi skal bo på Vevring skole og NU dekker reise og andre utgifter. Går du glipp av en skoledag i forbindelse med seminaret vil det være mulig å få politisk fravær.

 

Meld deg ved å fylle inn dette skjemaet:

https://docs.google.com/forms/d/1likbH1PrkcTN_w9RT0izeNK4qaYL-OueXzLrZBD0By4/edit