fbpx
Hubro på Karmøy. Foto Bjørn Arne Hveding
Hubro på Karmøy. Foto Bjørn Arne Hveding

Regjeringa raserer naturen på Karmøy

07.12.2018 av Natur og Ungdom

Regjeringen ga i dag grønt lys til bygging av en omkjøringsvei utfor Åkra på Karmøy, gjennom et område med hubroer, viper og store naturverdier. Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Norsk ornitologisk forening reagerer sterkt.

Regjeringen ga i dag grønt lys til bygging av en omkjøringsvei utfor Åkra på Karmøy, gjennom et område med hubroer, viper og store naturverdier. Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Norsk ornitologisk forening reagerer sterkt:

-Dette er et skammelig vedtak. Regjeringen asfalterer framtida vår og ignorerer alle miljøfaglige råd. Dette undergraver all innsats for å ta vare på den utrydningstruede hubroen, vipa og åkerriksa. Regjeringa har frekkhetens nådegave når de ikke engang vil vurdere naturmangfoldloven for å omgjøre vedtaket, sier leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord.

– Det er helt uakseptabelt. Denne veien vil skjære gjennom et unikt landskap med flere utrydningstruede arter, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Saken kom til behandling i Kommunal- og moderniserigsdepartementet etter at Sivilbudsmannen ba om det tidligere i høst. I dag kom nyheten om at departementet godkjenner veien. Veien vil påvirke flere rødlistede fuglerarter negativt, blant andre hubro (sterkt truet), vipe (sterkt truet) og åkerrikse (kritisk truet). Veien vil også gå like ved Heiavatnet naturreservat, som er et viktig trekk-, overvintrings- og hekkeområde for mange fuglearter. Foruten å påvirke landbruk, landskap og biologisk mangfold negativt, så vil veien også gå midt gjennom Åkras friluftslivsområder (en by med ca. 8000 innbyggere), og følgelig redusere områdets kvaliteter betydelig.

– Det er svært urovekkende at Regjeringen Solberg ser på vår mest sårbare og sjeldne natur og jordbruksområder som en salderingspost og at unødvendig veibygging trumfer store naturverdier, sier Lundberg. Hun poengterer at det her finnes veialternativ som kunne ha spart de store, ødeleggende naturinngrepene.

Miljøorganisasjonene frykter at denne saken vil danne presedens og mener at vedtaket bryter med bestemmelsene i naturmangfoldloven. Miljøorganisasjonene finner det vanskelig å tro at Regjeringen tar det pågående tapet av naturmangfold alvorlig.

– Naturkvalitetene som blir tapt som følge av veien er store, her burde alle varsellamper ha lyst for Regjeringen. I stedet tilsidesetter de viktige nasjonale hensyn. Spesielt er vi nå bekymret for hubroen på Karmøy. Paret som blir berørt har vært blant de viktigste i regionen på grunn av god reproduksjon, og har sikret denne sterkt truede arten mange nye hubroer de siste årene, sier Martin Eggen, naturvernrådgiver Norsk Ornitologisk Forening.

For ytterligere kommentarer

Gaute Eiterjord
Leder i Natur og Ungdom
468 92 288

Silje Ask Lundberg
Leder i Naturvernforbundet
913 31 729