fbpx

Giftutslipp fra norsk sokkel må stanse

07.02.2019 av Lea Justine Nesheim

I høst har Natur og Ungdom og Bellona bedt Miljødirektoratet om å stanse bruken av hydraulikkvæskene Castrol Brayco Micronic SVA og SV/B på norsk sokkel. Bakgrunnen er at disse produktene er blitt omklassifisert fra gul og rød til svart miljøfareklasse. Stoffer i svart kategori er stoffer som er lite nedbrytbare og samtidig viser høyt potensial for bioakkumulering, eller er svært akutt giftige. I utgangspunktet er det ikke er lov å slippe ut kjemikalier i svart kategori.

Equinor og Shell, som har søkt om bruk og utslipp av hydraulikkvæsken, melder at de forventer at kjemikaliene vil havne i sjøen. Ettersom produktet viser seg å være farligere enn først antatt, krever Natur og Ungdom og Bellona at bruken avsluttes, og produktet erstattes med en mindre giftig hydraulikkvæske. Kravet kommer frem i et brev til Miljødirektoratet sendt i dag.

  • Norge har et vedtatt mål om nullutslipp i svart kategori, som vi dessverre er langt unna å nå. En minste forutsetning må være å ikke tillate nye utslipp, sier Andreas Randøy, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom
  • Når man innhenter miljøfaglige råd, må poenget være at dette skal hensyntas i den totale avveiningen. Ny kunnskap om miljøfaren ved væsken som slippes ut må resultere i handlingsendring, sier Anne Fougner Helseth, rådgiver i Bellona

Verdifulle havområder

Shell har fått lov til å fortsette bruken av produktet til tross for at Ormen Lange-feltet er nære to områder som defineres som særlige verdifulle: Eggakanten og Mørebanken.

  • En omklassifisering fra gul til svart kategori er et stort hopp. Det er skremmende at dette er blitt brukt uforvarende i flere år, og når vi nå vet det vi vet må bruken stoppes, sier Helseth.
  • Equinor og Shell ønsker å ta i bruk stoffer som truer livet i havet, og dermed også næringene som er avhengige av det. Vi mener det er uansvarlig av Shell, Equinor og Miljødirektoratet å tillate utslippene, sier Randøy.

Brevet kan leses her

Relevante nyheter


  • Norsk olje skaper klimaendringer

    I lang tid har ikke nordmenn sett på olje som en del av klimapolitikken, men dette er i ferd med å snu. Dette arket vil beskrive argumentene våre i detalj, og vil derfor være litt komplisert. Nå som du er advart kan vi sette i gang.