fbpx

Lihkku beivviin!

06.02.2019 av Natur og Ungdom

Luondu ja Nuorat (Natur og Ungdom) ønsker alle verdens samer en god nasjonaldag.

Endelig er Samefolkets dag her igjen, og i år kan vi feire noe som vi ikke kunne feire i fjor: FNs Høykommisjonær for menneskerettigheter har fått øynene opp for Storheia vindpark på Fosen, som tar viktige beiteområder fra sørsamisk reindrift. FN har bedt staten Norge om å stanse utbyggingen!

Utrolig nok fortsetter regjeringen likevel å bygge ut vindparken. Natur og Ungdom jobber sammen med sterke samiske organisasjoner og partier for å sikre de samiske rettighetene i området. Den samiske reindriften er nemlig en utrolig klimavennlig måte å produsere mat på, i tillegg til at den er viktig for et bærekraftig befolkningsgrunnlag i Nord-Norge, og forvalter naturen godt.

Bilderesultat for noereh natur og ungdom
Foto: Ságat

Dessverre er samiske områder under press flere steder i Sápmi. De siste årene har kampen mot gruvedrift ved Repparfjord utenfor Hammerfest vært blant Natur og Ungdom sine hovedsaker. I tillegg til at rein beiter i området, er livet i Repparfjord og Repparfjordelva viktig for både saltvanns- og ferskvannsfisket. Faktisk er Repparfjord en av Norges nasjonale laksefjorder som vi er spesielt avhengige å ta vare på. Da er det en dårlig idé å tillate gruvedrift, som ikke bare skal sprenge opp fjellet, men også dumpe det giftige gruveavfallet rett ned i fjorden etterpå. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har nå gruvetillatelsen på sitt bord, og vi i Natur og Ungdom forventer at han tenker på samer og natur og sier nei til gruveplanene ved Repparfjord.

Bilderesultat for natur og ungdom repparfjord
Foto: Altaposten

Maten som produseres i Norge kommer gjerne fra en av de tre store primærnæringene jordbruk, fiskeri og reindrift. Samefolket driver med alle disse tre næringene, men forbindes nok spesielt med reindriften, som er helt sentral for samisk kultur, identitet og verdiskapning. Det siste året har den ungen reindriftsutøveren Jovsset Ánte Sara kjempet mot norske myndigheter, etter at han ble tvunget til å slakte flokken sin ned til bare 75 reinsdyr, som er umulig å leve av. Sara har nektet å imøtekomme dette urimelige kravet, og vunnet sin sak i både tingretten og lagmannsretten. Han tapte derimot i høyesterett, og saken skal nå behandles i FNs menneskerettighetskomité, men staten Norge vil ikke vente til denne behandlingen er ferdig, og har varslet tvangsslakting av Saras flokk. Natur og Ungdom står sammen med Norske Reindriftsamers Landsforbund, den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh, Norske Samers Riksforbund og Arbeiderpartiets sametingsgruppe om at Jovsset Ánte Sara må få beholde nok reinsdyr til at han kan fortsette som reindriftsutøver.

Kommunestyresalen i Porsanger prydes av kunst som forteller om de tre primærnæringene i kommunen: jordbruk (til venstre), reindrift (i midten) og fiskeri (til høyre).
Foto: Solveig Skaugvoll Foss