fbpx

Regjeringa godkjenner gruvekatastrofe

14.02.2019 av Jørgen Næss Karlsen

I dag, torsdag 14. februar, ga Næringsdepartementet den siste tillatelsen til at Nussir ASA kan få starte opp gruva i Kvalsund i Finnmark. De vil dumpe over 30 million tonn giftig avfall i Repparfjord, som vil være en katastrofe for livet i fjorden

I

-Det er en helt hinsides avgjørelse av departementet og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Alle miljøfaglige råd tilsier at dette vil være svært alvorlig for livet i Repparfjord, men regjeringa bare kjører på. Dette er en miljøkatastrofe! – sier Jørgen Næss Karlsen, nestleder i Natur og Ungdom

Nussir ASA vil drive en kobbergruve i Kvalsund. Gruva vil være i Reinbeitedistrikt 22 Fiettar, og både distriktet, Norske Reindriftssamers Landsforbund, og Sametinget har protestert kraftig mot etableringen av gruva. Det er vår-, sommer-, og høstbeite i distriktet, og over 8000 rein er gjennom området i løpet av et år.

Et annet kontroversielt aspekt er at Nussir har fått utslippstillatelse til å dumpe 30 millioner tonn avfall i Repparfjord. Miljøfaglige instanser som Havforskningsinstituttet har frarådet dumping av gruveavfall i fjorden.

-Her viser regjeringen at de på ingen måte bryr seg om natur og miljø. Repparfjord er en nasjonal laksefjord, og er gyteområde for kysttorsk. Å dumpe 30 millioner tonn giftig avfall i fjorden er farlig, korttenkt og gammeldags. Dette er uholdbart! – sier Elise Sørensen, leder i Finnmark Natur og Ungdom

Ny Alta-sak

Altademonstrasjon. Elva skal leve. Foto: © Helge Sunde / Samfoto

Om gruva blir en realitet er det mange som har varslet at de vil bryte loven for å stoppe prosjektet. I 2016 aksjonerte over 100 stykker mot Engebøgruva i Sogn og Fjordane, og da ble det gitt over en million kroner i bøter. Nå rasles det med lenker igjen, og det dras paralleller til Altasaken som var på 70- og 80-tallet.

-Om de begynner å bygge gruva vil vi lenke oss fast og stoppe det. Gruva og dumpinga i fjorden vil volde mye større skade enn det å bryte loven vil. Det mener 2900 individer som har skrevet seg opp på lista og sagt seg villige til å bryte loven – fortsetter Næss Karlsen

-Driftskonsesjonen må vurderes på nytt. Det er rett og slett ikke holdbart å starte opp gruva i Repparfjord slik det foreligger nå. At livet i fjorden og reindriften i området må vike for kortsiktig profitt og gruveslam aksepterer ikke vi. Denne gruva må det aldri bli noe av – avslutter Næss Karlsen  

Relevante nyheter


  • Aksjonspakke for Repparfjord

    Torsdag 14 februar, ga Næringsdepartementet den siste tillatelsen til at Nussir ASA kan få starte opp gruva i Kvalsund i Finnmark. De vil dumpe over 30 million tonn giftig avfall i Repparfjord, som vil være en katastrofe for livet i fjorden


  • Massiv motstand mot sjødeponi

    Natur og Ungdom har opplevd enorm pågang til aksjonslister mot sjødeponi i Førdefjorden. Etter kort tid har organisasjonen allerede 100 aksjonister på liste.


  • Vil du være med å aksjonere for Repparfjord og Førdefjorden?

    Regjeringen vil bruke to nasjonale laksefjorder som søppelplass for gruveindustrien. I år avgjøres det om det skal dumpes gruveavfall i Repparfjord i Finnmark. Trykk her for å skrive deg på aksjonsliste.