fbpx

Aksjonspakke for Repparfjord

14.02.2019 av Jørgen Næss Karlsen

Torsdag 14 februar, ga Næringsdepartementet den siste tillatelsen til at Nussir ASA kan få starte opp gruva i Kvalsund i Finnmark. De vil dumpe over 30 million tonn giftig avfall i Repparfjord, som vil være en katastrofe for livet i fjorden

 

Nussir ASA vil drive en kobbergruve i Kvalsund. Gruva vil være i Reinbeitedistrikt 22 Fiettar, og både distriktet, Norske Reindriftssamers Landsforbund, og Sametinget har protestert kraftig mot etableringen av gruva. Det er vår-, sommer-, og høstbeite i distriktet, og over 8000 rein er gjennom området i løpet av et år.

Et annet kontroversielt aspekt er at Nussir har fått utslippstillatelse til å dumpe 30 millioner tonn avfall i Repparfjord. Miljøfaglige instanser som Havforskningsinstituttet har frarådet dumping av gruveavfall i fjorden.

Vil du og ditt lokallag aksjonere for en ren Repparfjord?
Du finner alt av ressurser til å aksjonere til høyre: