fbpx

Støtt fjordaksjonene!

26.02.2019 av Jørgen Næss Karlsen

Norske fjorder er truet! Regjeringen legger opp til storstilt dumping av gruveslam i fjordene våre. De verdsetter kortsiktig profitt for bergnæringa og gruveaksjonærer høyere enn fjord, fisk, og rein.

Det aksepterer ikke vi, og om vi må, vil vi aksjonere sivilt ulydig mot gruva.

Sivilt ulydige aksjoner krever mye. Det krever aksjonister, og det krever penger.

Hvis du vil aksjonere sivilt ulydig for fjordene, trykk her!

Aksjoner krever også lenker, transport, varme klær, og mat.

Om du vil bidra til aksjoner økonomisk, kan du gjøre det på følgende måte:
Overfør penger til Natur og Ungdoms konto 5010 05 87154 , og merk overføringen med «Gruveaksjoner». De pengene vil gå til å organisere aksjoner.
Du kan også vippse til Natur og Ungdom på 66666, og merk med «Gruveaksjoner».

Bøter

Under Engebøaksjonene i 2016 ble det samlet inn over en halv million kroner til bøter for aksjonistene. Mange har uttrykt ønske om å gi støtte til bøter. Vi vil ikke aktivt samle inn penger til bøter, ettersom ingen bøter er gitt enda. Om du likevel ønsker å gi penger til bøter, kan du gjøre det ved å gi penger til Miljøbøtefondet. Miljøbøtefondet er en stiftelse som samlet inn penger til bøter under Engebøaksjonene.
Du kan gi støtte som vil gå til eventuelle bøter ved å overføre til konto 1503.76.38096, eller vippse til 15871

Derfor trengs det sivil ulydighet

Siden Miljødirektoratet ga utslippstillatelse til selskapene Nordic Mining og Nussir har bruken av sivil ulydighet blitt mer aktuelt. I 2016 ble 86 aksjonister arrestert etter å ha stoppet Nordic Mining sine prøveboringer på Engebøfjellet ved Førdefjorden i tre uker. Over en million kroner ble gitt i bøter.

Nå har regjeringen gitt selskapet Nussir ASA driftskonsesjon. Det er den siste tillatelsen de trenger for å starte kobbergruve i Kvalsund i Finnmark, og dumpe 30 millioner tonn giftig avfall i Repparfjord.

Driftskonsesjonen er påklaget, og i løpet av våren finner vi ut av om regjeringen tar til seg de miljøfaglige rådene, og endrer standpunkt. 

Dessverre må vi være klare for at det ikke skjer!

Regjeringen gir oss ikke mye håp i å få stoppe gruvene politisk. Derfor er vi klare for å bryte loven for å beskytte fjordene våre.