fbpx

Undersøkelse: Ungdommen vil ha oljestopp

05.04.2019 av Natur og Ungdom

I en undersøkelse gjort av Ipsos blant barn og unge mellom 8 og 19 år kommer det fram at 60 % av de mellom 16 og 19 vil fase ut oljeindustrien. Å stanse oljeletinga var hovedkravet til 40 000 ungdommer som streiket skolen for klima. Nå må regjeringa lytte, mener Natur og Ungdom.


I en undersøkelse gjort av Ipsos blant barn og unge mellom 8 og 19 år kommer det fram at 60 % av de mellom 16 og 19 vil fase ut oljeindustrien. Å stanse oljeletinga var hovedkravet til 40 000 ungdommer som streiket skolen for klima. Nå må regjeringa lytte, mener Natur og Ungdom.

  • 44 % er enig i påstanden “Norge bør slutte å lete etter ny olje og gass, og gradvis nedtrappe oljeindustrien”
  • 16 % er enig i påstanden “Norge bør slutte å produsere olje og gass nå, og legge ned oljeindustrien”
  • 27 % er enig i påstanden “Vi bør fortsette å lete etter og produsere ny olje og gass”
  • 13 % har svart “Vet ikke”

I alderen 12-15 er 38 % enig i de to første påstandene, 25 % enig i den tredje og resten usikre. Mellom 8 og 11 år svarer mer enn halvparten “vet ikke”, 31 % at de er enig med en av de to første påstandene og 14 % den tredje.

Generasjon klimastreik
Natur og Ungdom mener tallene viser at stans i oljeleting har støtte blant ungdom. Å ikke gi flere tillatelser til oljeleting var hovedkravet for den nasjonale skolestreiken for klima 22. mars, hvor 40 000 ungdommer deltok.

  • Det er vi som må betale for utslippsfesten til de voksne, og det viser både klimastreiken og denne undersøkelsen at ungdommen vet. Vi er lei av politikere som sier mye, men gjør lite. Skal vi ta de store utslippskildene er vi nødt til å trappe ned oljeindustrien, sier leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord

Det er dermed en høyere andel av 16-19-åringene som vil fase ut oljenæringa enn blant de eldre. En undersøkelse Sentio gjorde for Klassekampen viste at 59 % av befolkningen svarer nei på spørsmålet “Bør Norge slutte å lete etter nye olje- og gassforekomster?” 34 % svarte ja. For de mellom 16 og 19 er tallene altså omvendt.

  • Paradokset er at de unge ikke har makta, det har de voksne. Men når det er vår framtid det er snakk om må regjeringa lytte til oss. Hvert eneste nye oljefelt som åpnes nå går på bekostning av vår rett til et levelig klima. Skolestreikende ungdommer fortjener konkrete klimatiltak som svar, og øverst på den lista er ingen nye tillatelser til oljeleting, sier Eiterjord.

Funnene stemmer overens med Ciceros klimaundersøkelse, som viser at det er dem under 30 som føler størst ansvar for at Norge har en klimavennlig politikk.

Her kan du laste ned undersøkelsen som excel-fil.

Her er informasjon om undersøkelsen fra Ipsos.