#SisteStoppMajak

Russiske atomkraftverk er den største risikoen for spredning av radioaktiv forurensning til Norge. Norge har derfor i løpet av de siste 20 årene bevilget 2 milliarder kroner til et atomsikkerhetssamarbeid med Rosatom, et statlig, russisk selskap som driver atomkraftindustrien i landet. Norges arbeid har redusert risikoen for forurensning over landegrensene, men allikevel har det radioaktive … Fortsett å lese #SisteStoppMajak