fbpx
Shies
Shies-området hvor den nye søppelfyllingen skal være. (www.change.org)

Søppelfyllingen på Shies

10.09.2019 av Una Pasovic

Moskva-regionen har lenge hatt problemer med å håndtere de stadig økende mengdene med kommunalt avfall. Nå flytter Putin problemet til Nord-Russland, og lokalbefolkningen er ikke fornøyd.

Sommeren 2018 oppdaget lokale jaktmenn at skogen de pleide å fange småvilt ikke lenger eksisterte. I stedet for myrlendt terreng og granskog så de et stort flathugget område som var dekket av store betongblokker. Her, ute i ingenmannsland, var den private bedriften «Technopark» med støtte fra russiske myndigheter i gang med å bygge «Den økologiske og teknologiske parken Shies», en av Europas største søppelfyllinger.

Russland har lenge hatt problemer med å håndtere den økende massen av kommunalt avfall. Moskva-regionen har særlig slitt med overfylte fyllinger og hendelser der landsbyer er blitt forgiftet av farlig metangassutslipp som følge av råtnende matavfall. Dette har presset president Putin til å løse søppelproblemet. Svaret var å uttransportere Moskva-søppelet til naboregionene med tog, til tross for de enorme avstandene. Togstrekningen mellom Moskva og Shies er 1 179 km.

Tallene for hvor mye søppel fyllingen på Shies skal ta imot varierer mellom 500 000 tonn og 2 300 000 tonn søppel årlig. Vedtaksprosessen for byggeprosjektet lider av store mislighold; prosjektutkastet har ikke vært sendt ut til offentlig høring og det har ikke blitt gjennomført miljøkonsekvensutredninger eller geologiske utredninger som pålagt av russisk lov. Utkastet mangler dessuten redegjørelser for hvilken teknologi som skal brukes for å isolere avfallet fra naturen rundt og hvordan opphopningen av klimafiendtlig metangass i plastballene skal håndteres.

For å bygge søppelfyllingen har et stort område med trær blitt hugget ned. Målet er at fyllingen skal bli 300 hektar stort. Valg av metode for «å kvitte seg» med avfallet er den minst bærekraftige og miljøvennlige. Usortert søppel (matavfall, plast, restavfall og farlig avfall, som batterier og avfall som inneholder kjemiske stoffer) vil bli kuttet opp i mindre strimler og pakket i plastballer i Moskva. Ballene vil deretter bli transportert med tog til Shies, hvor det skal lagres. Området fyllingen bygges på er våtmark, og myrene i området fôrer elven Shies. Dette renner videre ut i den større elven Vytsjegda som strømmer inn i Kvitsjøen. Ved en eventuell lekkasje av farlige væsker fra fyllingen vil søppelet fra Moskva ikke bare være skadelig for de nærliggende områdene rundt Shies, men også større deler av naturen i Arkhangelsk-regionen og havområdene på Kvitsjøen.

Søppelfyllingen på Shies er i dag en av de største miljøsakene ikke bare i Nordvest-Russland, men også i hele Russland. I desember 2018 deltok rundt 25 000 mennesker i den største bølgen av protester i Nord-Russland siden 1990-tallet. Demonstrantene har som mål å hindre utbyggingen av søppelfyllingen som de anser som ulovlig i og med at vedtaksprosessen for prosjektet led av store mislighold. På sikt er målet at alt søppel i Russland skal kildesorteres og at andelen søppel som går til gjenvinning økes betraktelig. Demonstrantene krever at myndighetene tar i bruk moderne teknologi som er miljøvennlig, i stedet for å  bygge nye søppelfyllinger som ødelegger naturen.