Søppelfyllingen på Shies

Sommeren 2018 oppdaget lokale jaktmenn at skogen de pleide å fange småvilt ikke lenger eksisterte. I stedet for myrlendt terreng og granskog så de et stort flathugget område som var dekket av store betongblokker. Her, ute i ingenmannsland, var den private bedriften «Technopark» med støtte fra russiske myndigheter i gang med å bygge «Den økologiske … Fortsett å lese Søppelfyllingen på Shies