fbpx

Elvestuen tillater oljeboring ved Trænarevet – Natur og Ungdom og Bellona varsler aksjon mot oljerigg

28.10.2019 av Simon Balsnes

Mandag 28. oktober melder Klima- og miljødepartementet at Natur og Ungdom, Bellona og Norges Kystfiskarlag sine klager på boretillatelsen til Wintershall DEA på Toutatis, som ligger svært nære Trænarevet, et sårbart kaldtvannskorallrev blir avvist. Boringen har vært frarådet av Havforskningsinstiuttet, kystfiskarlaget, Sjømatbedriftene og Lofotrådet.

  • Vi nekter å akseptere at oljeindustrien får bore i noen av våre mest sårbare områder, og er klare til å stoppe denne riggen med alle virkemidler. Her svikter Venstre totalt. Skjer det et oljeutslipp her kan det drive langt inn i Lofoten. Det vil være katastrofalt for gytefelt, sjøfugler og korallrev, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom
Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom ombord på båten Kallinika, som nå drar ut for å aksjonere sivilt ulydig. FOTO: Jørgen Næss Karlsen, Natur og Ungdom

Natur og Ungdom og Bellona er i Bellona-båten Kallinika på vei mot Trænarevet og klare til å aksjonere sivilt ulydig mot den planlagte oljeboringa til Wintershall Dea. Oljeriggen West Hercules er nå utfor Trøndelagskysten og kan være på feltet onsdag. 

  • Dette er en svart dag for miljøet. Vi uttrykker med dette en dyp fortvilelse av å være fullstendig sviktet i miljøkampen av Ola Elvestuen. Han legger oljeindustriens informasjon til grunn og det er tynge miljøfaglige argumenter mot boringen, og det mener vi forsvarer en aksjon, sier Bellona-leder Frederic Hauge
  • Vi seiler nå for å møte riggen, og kommer til å aksjonere sivilt ulydig for å stoppe den. Vi aksjonerer trygt og forsvarlig, med ingen fare for mannskapet på båten eller på riggen. Dessverre er ikke klagen behandlet like forsiktig, og vi ser oss nødt til å beskytte miljøet når Elvestuen svikter totalt, uttaler Natur og Ungdom og Bellona. 

Også Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er fortvilt over vedtaket: 

  • Vi er utrolig skuffet over at boringen blir tillatt, både på grunn av risikoen ved Trænarevet i seg selv men også fordi et oljeutslipp kan drive inn i resten av de sårbare områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja. Folkeaksjonen vil uttrykke støtte til de aksjonene som Bellona og Natur og Ungdom planlegger, sier Odd Arne Sandberg, leder i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

For spørsmål eller ytterligere kommentar, ta kontakt med:
Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom – tlf. 468 92 288
Frederic Hauge, leder i Bellona – tlf. 900 37 543
Odd Arne Sandberg, leder i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja – tlf.  990 41 242

Eksperter og fiskere som kan kontaktes

Jan Helge Fosså, tidligere marinbiolog i Havforskningsinstituttet. Epost: janhfossa@gmail.com. Tlf: 924 25 513. 

Lone Nicolaisen, fisker på Røst, tlf: 481 73 494