fbpx
Oljeplattform i Nordsjoen FOTO: Thor Due/Natur og Ungdom

– Drittlei av hensynsløse oljetildelinger

14.01.2020 av Thor Due

Etter et år der over 50 000 ungdommer har streiket skolen gang på gang med krav om ingen nye oljelisenser, starter regjeringen klimaåret 2020 med å dele ut 69 oljelisenser der 13 er i det sårbare Barentshavet.

  • Amazonas brenner, Australia brenner, Jølster raser, stormene herjer, vi er langt inne i klimakrisa, men gang på gang overkjører regjeringen miljøfaglige råd og deler ut nye oljelisenser, raser Therese Hugstmyr Woie, nyvalgt leder i Natur og Ungdom.
  • Det siste året har tusenvis av ungdommer streiket skolen fordi vi frykter for framtida vår. Hovedkravet har vært stans i ny oljeleting. Stikk i strid durer regjeringen på med klimafiendtlig olje i våre viktigste havområder, fortsetter Woie.
  • Det er helt på bærtur at denne regjeringa deler ut så mange nye lisenser for å opprettholde samme høye utvinningstempo i Norge. Dette gjør oss avhengige av olje og gass i mange tiår framover, og gjør omstillinga enda mer forsinka, enda dyrere, og enda vanskeligere å gjennomføre, fortsetter Woie. 

Høringssvaret fra Havforskinginstituttet har påpekt risiko for blant annet hyse. Høringssvaret fra Miljødirektoratet har påpekt risiko for blant annet lomvi og lundefugl. 

18 av oljelisensene er i Barentshavet, der den politisk betente iskantsonen også er. En forvaltningsplan for Barentshavet skal komme opp i Stortinget i vår. Natur og Ungdom mener TFO 2019 er en sniktildeling av lisenser før forvaltningsplanen er ferdig behandlet.

  • Særlig alvorlig er lisensene lengst nord. Dette er tett opp til områder som kan bli vernet seinere i år, men regjeringen skynder seg å dele ut mer klimafiendltig olje så kjapt som mulig før forvaltningsplanen er behandlet. Dette er våre viktigste og mest sårbare havområder, så konsekvensene kan bli katastrofale, avslutter Woie.

Natur og Ungdom har sammen med Greenpeace, Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon saksøkt staten for oljeboring i Barentshavet, noe de mener er i strid med Grunnloven.

Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Bellona, WWF, Greenpeace, Sabima og Norges kystfiskarlag leverte et høringssvar til planene om oljetildelingene i TFO 2019. I høringssvaret står det blant annet:

“[Organisasjonene] mener olje- og energidepartementets forslag til TFO 2019 må forkastes, og TFO-ordningen avvikles. De undertegnede organisasjonene er bestemte på at regjeringen vil bryte med dagens unge og kommende generasjoners rett til et levelig miljø dersom forslaget gjennomføres. Forslaget er til hinder for grønn omstilling, vil øke Norges og verdens klimagassutslipp, utgjør en finansiell risiko, og er en stor økologisk trussel da det foreslås oljevirksomhet med svak oljevernberedskap i eller i nærheten av Særlig verdifulle områder.”

Hele høringssvaret kan leses her.

For spørsmål eller ytterligere kommentarer, kontakt:
Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom, theresew@nu.no, tlf.: 90727377

Relevante nyheter