fbpx
Nøkling av arter på Natur og Ungdoms sommerleir. Foto: Anna Birkeland Olerud.

Vil du sitte i ett av Natur og Ungdoms utvalg?

13.01.2020 av Therese Hugstmyr Woie

I utvalg kan du lære mye om en miljøsak du interesserer deg for. Skriv en kort epost til au@nu.no innen 26. januar om hvem du er, hvilket utvalg du er interessert i, og hvorfor du vil sitte i utvalget.

Natur og Ungdom har omtrent 70 lokallag og studentlag som jobber for klimatiltak og naturvern i hele landet. På kontoret i Oslo har vi et sentralstyre på 15 personer som jobber i hovedsak med oljeboring, gruveavfall og samferdsel. I tillegg til dette har vi utvalg som også jobber frivillig og som spesialiserer seg i andre fagfelt. Vi trenger flere som vil bidra i utvalgene våre!

Her kan du lese kort om de ulike utvalgene det er mulighet til å søke om å bli med i:

Naturvernutvalget

Jobber med å løfte fram saker om naturvern. Vern av naturtyper og arter essensielt for å bevare livsgrunnlaget vårt, og for å redde klimaet. Utvalget jobber nå med skog, pollinerende insekter, vassdrag og alt av saker som måtte være aktuelt for lokallag og medlemmer! Utvalget ønsker å løfte naturvern opp på dagsorden, da dette er viktige og utrolig morsomme saker å jobbe med. Utvalget vil gjerne ha flere med på laget! Følg naturvernutvalget på instagram: ‘naturvernutvalget’.

Landbruksutvalget

Landbruksutvalget jobber for et miljøvennlig jordbruk over hele landet. Et jordbruk basert på våre egne beiteressurser er både solidarisk og bra for naturmangfoldet. Utvalget jobber for at flere skal lære om og engasjere seg i matpolitikk, og jobber særlig for å påvirke jordbruksforhandlingene. De bidrar også i Natur og Ungdoms prosjekt Grønt Spatak. Har du lyst til å lære mer og engasjere deg for et rettferdig og miljøvennlig jordbruk? Bli med i landbruksutvalget!

Internasjonalt utvalg

I internasjonalt utvalg får man mulighet til å møte og bli kjent med Natur og Ungdoms internasjonale samarbeidspartner; Young friends of the Earth Europe. I tillegg til dette får man mulighet til å arbeide med internasjonale miljøsaker, klimarettferdighet, og følge opp de årlige klimatoppmøtene. Har du lyst til å jobbe med klima og miljø på et internasjonal nivå og samarbeide med ungdomsorganisasjoner fra en rekke andre land? Da burde du bli med i internasjonalt utvalg!

Russlandsutvalget

Russlandsutvalget jobber med å følge opp våre to samarbeidsorganisasjoner i Russland; PiM, basert i Murmansk, og 42, basert i Arkhangelsk. Natur og Ungdom har samarbeidet med miljøvernsorganisasjoner i Russland siden 90-tallet, og ved å være med i Russlandsutvalget får du en mulighet til å lære om ulike miljøvernproblemer i vår østlige nabo, men også mer generelt om utfordringer knyttet til demokrati og organisasjonsfrihet i Russland. Vil du være med og jobbe med et av de mest spennende samarbeidsprosjektene til Natur og Ungdom? Bli med i Russlandsutvalget!

Plast- og forbruksutvalget

Jobber med å spre informasjon om hvordan redusere forbruket, og med å skolere lokallag i NU om hvordan jobbe med plast og forbruk. Engasjementet for å redusere mengden plast som havner i naturen, samt fokuset på det overdrevne forbruket i dagens bruk-og-kast-samfunn, er større en noen sinne. Har du lyst til å være med og forme NU sitt arbeid med plast og forbruk? Bli med i Plast- og forbruksutvalget!

Har du lyst til å sitte i et av utvalgene over? Eller har du kanskje lyst til å opprette et helt nytt utvalg? Skriv en kort epost om hvem du er, hvilket utvalg du er interessert i, og hvorfor du vil sitte i utvalget. Send e-post til au@nu.no innen 26. januar 2020.

Utvalgene kommer til å bli supplert av Landsstyret i midten av september.

Her kan du finne andre måter å engasjere deg i Natur og Ungdom: https://nu.no/miljoaktivist/

Er du student? Da er det også mulig å engasjere seg i et studentlag. Her kan du lese mer om Natur og Ungdoms studentlag. Har du lyst til å starte et nytt studentlag? Da kan du ta kontakt med vår studentsekretær Ingebjørg Marie Thorkildsen ved å sende en e-post til ingebjorgt@nu.no