fbpx
Deltakere på sommerleir i Arkhangelsk blir bedre kjent.

Krisepakka tar oss ett skritt framover og to skritt tilbake

31.03.2020 av Therese Hugstmyr Woie

I dag ble stortinget enige om den tredje krisepakken fra regjeringen som skal stimulere næringslivet og sette fart på økonomien. Natur og Ungdom mener krisepakka gir alt for mye til oljeindustrien, men roser lovnadene om investeringsbeslutning på karbonfangst- og lagring og økt støtte til havvind, grønn skipsfart og miljøteknologiordning.

  • Krisepakka tar oss ett skritt framover og to skritt tilbake. Partiene har kommet et godt stykke på veien til å bruke grønn omstilling som strategi ut av denne krisa, men sløser penger på økt petroleumsforskning og er bakstreverske når de etterspør stimulering for økte oljeinvesteringer. Hva er det som hjelper de permitterte i petroleumsindustrien mest? Det er å utvikle fremtidige industrier som har behov for deres kompetanse i framtiden, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom. 

I tillegg til oljepunktene i denne krisepakka, tildelte regjeringa nytt leteareal til oljeindustrien i går, gjennom TFO 2020. Olje- og energiminister Tina Bru begrunnet tildelingen med at det i krevende tider er viktig å videreutvikle og opprettholde aktivitet på sokkelen. 

  • I krevende tider er det viktig å planlegge for framtiden, og da investerer vi ikke i en næring vi skal omstille oss bort fra. Vi heier på tiltak som kan gi prosjekter til den norske leverandørindustrien, og er glade for karbonfangst- og lagring, havvind og grønn skipsfart. Her kunne man med fordel lagt inne enda mer penger og tiltak, for det er kun ved å få fart på omstillingen at vi kan lære av denne krisa og være bedre rustet til å den neste, fortsetter Woie. 

Natur og Ungdom mener krisepakken mangler viktige tiltak innen sektorene bygg, samferdsel og jordbruk, som de håper blir fulgt opp i senere krisepakker. 

  • Energieffektivisering og rehabilitering av bygg kan sysselsette i byggebransjen og frigjøre energi som vi trenger i på veien til lavutslippssamfunnet. Det mangler også tiltak som kan gi sikkerhet til bøndene for å sørge for høy og miljøvennlig matproduksjon i en usikker tid.
  • Det er bra at partiene vil vedlikeholde veg og bane, men her er det rom for større prioritering av jernbaneoppgraderinger som kan erstatte behov for fly- og vegtrafikk samtidig som det gir sysselsettting. Fordelinga på 600 millioner kroner til vei og 200 millioner til bane viser helt feil prioritering, fortsetter Woie. 

Relevante nyheter


  • Krisepakke for både økonomi, natur og klima

    I dag leverte elleve miljøorganisasjoner innspill til regjeringen om hvordan vi kan velge de riktige tiltakene for å styrke sysselsetting og økonomien. Vi må velge tiltakene som også tar oss i riktig retning for å løse naturkrisa og klimakrisa.


  • Koronafri streik for klima!

    I 2019 streiket tilsammen over 70.000 elever skolen for klimaet. Vi ble hørt men ikke lyttet til. 2020 har startet brått med nye utfordringer, men engasjerer man seg smart er alt mulig. Derfor går vi ut i koronafri streik for klimaet den 24. April! Her finner du informasjonen du trenger om streiken.