fbpx

Her er miljøseirene i KRFs nye partiprogram!

25.11.2020 av Therese Hugstmyr Woie

I dag lanserte programkomiteen i KRF sitt første utkast til nytt partiprogram, altså hvilken politikk de går til valg på ved stortingsvalget høsten 2021.

Tidligere i høst har Venstre lansert et klart nei til alle nye oljelisenser og partiet Sentrum en sluttdato for olje i 2035. Derfor har vi vært svært spente på hvilken oljepolitkk KRF ville presentere i dag.

Her er noen punkter vi mener er verdt å merke seg i KRFs førsteutkast:

Vern av hele iskantsonen!

Endelig er KRF helt tydelig på at hele iskantsonen må vernes fra oljeboring, og at iskantdefinisjonn må fastsettes i tråd med miljøfaglige råd.

Ingen nye oljelisenser i umodne områder

Selv om KRF skriver at oljeeventyret er i en sluttfase, så legger de opp til en veldig lang sluttfase. De åpner fortsatt for tildeling av oljelisenser i modne områder gjennom TFO-ordningen der det ligger nært eksisterende produksjon, men sier nei til nye konsesjonsrunder.

Dette er et stort steg videre fra KRFs gamle partiprogram, men dette gir altså en saktere omstilling enn Venstre og Sentrums klare nei til alle nye lisenser.

Det har vært noen reaksjoner fra representanter for KRF på Vestlandet som mener oljeforslaget er urealistisk og ødeleggende for arbeidsplasser. Her er det nyttig å se SSB sin nye rapport. Den viser at full stans av nye letelisenser fra 2021 ikke vil ha mye betydning for utvinning før 2030, og deretter vil reduksjonen i investeringer kun redusere BNP med 0,5 % og arbeidsledighet øke med 6500 personer på det meste. Og dette er altså mye mer drastisk enn KRF sin formulering hvor det fortsatt åpnes for tildelinger av nye lisenser gjennom TFO-ordningen.

Lukkede oppdrettsanlegg nå!

I kapittelet om vern av natur og miljø skriver KRFs programkomité: Nye konsesjoner skal være lukket eller semilukket. Utvikling i oppdrettsnæringen må skje bærekraftig.

Dette er en stor seier for Natur og Ungdom, for kystfiskere og for økosystemene langs kysten. Kun SV, Rødt og MDG har har dette kravet fra før.

Vi i Natur og Ungdom møter ofte argumentasjon om at lukkede anlegg ikke er ferdig utvikla og for dyrt til å ta i bruk. Vi mener at det må tvinges fram et marked for lukkede anlegg hvis utviklinga skal ta fart. Derfor er forslaget fra KRF helt riktig medisin. Lukkede anlegg er eneste løsning dersom man vil øke produksjonen av laks i havet i dag uten å øke miljøbelastningen.

Tiltak for å redusere flytrafikken

Vi må også rose KRF for at de foreslår et punkt om å innføre ny avgift på flyreiser mellom byer der tog er et alternativ. Både Venstre og KRF sier nei til tredje rullebane på Gardermoen og ja til bedre jernbane mellom store byer, men kun KRF har kommet med et restriktivt tiltak for å redusere flytrafikken.

Ingen stans i nye motorveier

KRF skriver fint om nullvekstmål i vegtrafikken, og om å minimere inngrepene i natur og dyrket mark. Likevel tar de ingen oppgjør med de enorme motorveiene som dagens regjering planlegger som vil øke trafikken, bygge ned natur og sløse med penger som kunne forbedret dagens veier og jernbanen.

Internasjonalt samarbeid for oljekutt

KRF sin klimatroverdighet styrkes drastisk av at de har lagt inn et punkt om å ta initiativ til internasjonalt samarbeid for å få flere oljeproduserende land til å redusere oljeproduksjonen. For å få med andre land på dette så håper vi at KRF innser at Norge må ha en enda raskere reduksjon i egen produksjon enn hva partiet legger opp til i dag.