fbpx
Illustrasjon: Gina Gylver / @illustrert

Perspektivmelding 2021: ingen planer for omstilling

12.02.2021 av Lea Justine Nesheim

Regjeringen har lagt fram perspektivmelding 2021. De anslår at norsk olje og gassproduksjon vil falle med 65% innen 2050, og at det er nok for å nå klimamålene. En omstilling av samfunnet har de dermed ingen behov for å planlegge...

Under følger Natur og Ungdoms kommentarer til denne saken i NRK, 12.02.21

Det forventes at norsk oljeproduksjon vil falle med 65% innen 2050, noe regjeringa mener er i takt med FNs klimapanels anbefalinger. Det som ikke kommer fram er at verden også må være i netto null utslipp innen 2050, og derfor krever scenarioet store negative utslipp.

  • Bru viser en skremmende tillit til vår mulighet for negative utslipp. Det finnes få ferdigutviklede teknologier for storskala karbonfangst- og lagring, og de som finnes er ekstremt kostbare. Andre løsninger for karbonfangst, slik som skogplanting, går på bekostning av naturtyper og biologisk mangfold som vi ikke har råd til å miste, påpeker Lea Justine Nesheim, nestleder i Natur og Ungdom 

Nylig har andre fossilproduserende land erklært stans i ny leting. Olje- og energiminister Tina Bru understreker i dag at Norge slett ikke skal være så proaktive, og dessverre henger de fleste andre produsentland også igjen.

  • Det er flere fossilproduserende land som heller ikke har planer om å bremse produksjonen før den blir ulønnsom. Steder med billigere produksjon av olje enn Norge vil derfor produsere mer enn klimaet tåler, og det går ut over oss like mye som om det var vår egen produksjon. Vi trenger en internasjonal avtale mellom produsentland for å stabilisere markedet, minske klimarisikoen ved lavere etterspørsel, og gjennomføre en tilbudssidepolitikk som får ned produksjonen og utslippene, fortsetter Nesheim

Finansminister Jan Tore Sanner (H) hevder at det er et godt valg for 18-åringer å søke inn på utdannelser innen olje og gass, selv om det vil bli færre arbeidsplasser i årene som kommer. 

  • Det er naivt og villedende å anbefale ungdommer å utdanne seg til en bransje med en åpenbart usikker framtid. Verden er på vei inn i en omstilling, og Norge må ruste seg for å komme omstillingen i møte. Derfor trenger vi arbeidere med kompetanse innen en grønn industri fra første stund, ikke enda flere som står igjen med behov for omskolering, understreker Nesheim

Sanner påpeker også at det i tiårene framover vil komme utfordringer som krever penger, samtidig som fall i oljeproduksjon vil gi oss færre inntekter.

  • Regjeringen gambler når de bruker store pengesummer på oljeleting i nye, arktiske farvann som ikke med sikkerhet gir profitt. Oljenæringa kan ikke forvaltes med en blind tro på massive inntekter etter dyre leteprosjekter. Regningen må i verste fall betales av fellesskapet i lang tid fremover, fortsetter Nesheim

Både Sanner og Bru skildrer omstilling som noe som kommer etter hvert og av seg selv, ikke noe de skal planlegge og tilrettelegge.

  • Å vente passivt på at oljen blir så lite lønnsom at Norge tvinges inn i mer bærekraftige næringer, framfor å aktivt omstille seg gir ikke oljearbeidere forutsigbarheten og respekten de fortjener. Samfunnet endrer seg om vi vil eller ikke, og om vi slutter å kaste bort tiden kan omstillingen fortsatt gjennomføres rettferdig, avslutter Nesheim