fbpx
Illustrasjon: Gina Gylver
Illustrasjon: Gina Gylver

Mineraljakt kan bli et mareritt for havet

12.04.2021 av Lea Justine Nesheim

Havbunnen kan være full av skjulte skatter, blant annet mineraler. Det betyr ikke at man skal utnytte seg av det - havet er nemlig også sårbart og ekstremt verdifullt på måter som ikke er forenelig med menneskelig aktivitet

Pressemelding, 12.04.2021
Regjeringen må ikke åpne for mineralutvinning på havbunnen, krever seks av landets største miljøorganisasjoner. Mineraler og metaller til det grønne skiftet bør hentes fra forbruksreduksjon og bedre gjenbruk på land, ikke fra havdypet hvor brutal gruvedrift kan gjøre uopprettelig skade på naturen. 

– Vi kan ikke forverre naturkrisen verden står midt oppi, i håp om å bedre klimakrisen! Det er uansvarlig å legge opp til mineralutvinning på havbunnen, uten å ha nødvendig kunnskap om konsekvensene for dyrelivet, leveområdene som finnes der og alle næringene som er avhengig av et levende hav. Som høy beskytter for FNs tiår for havforskning kan ikke Erna Solberg og hennes regjering trosse advarslene og risikere skader på den unike naturen i våre hjemlige farvann, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.  

Havforskerne i Erna Solbergs internasjonale havpanel etterlater ingen tvil med sin rapport om løsningene for et bærekraftig hav fremover – vi har altfor liten kunnskap om de mulige konsekvensene av en mineralutvinning i havdypet. Ekspertene slår fast at utvinning av havbunnsmineraler kan være i strid med en bærekraftig havøkonomi og at det også kan være i direkte konflikt med FNs bærekraftsmål.

Framtiden i våre hender, Greenpeace, Natur og ungdom, Naturvernforbundet, Sabima og WWF Verdens naturfond krever at regjeringen stanser åpningsprosessen for mineralutvinning på norsk kontinentalsokkel.

I sitt høringssvar til olje- og energidepartementets forslag til konsekvensutredningsprogram krever de også at regjeringen jobber aktivt internasjonalt for å hindre at det settes i gang med mineralutvinning på havbunnen.  

Miljøorganisasjonene mener regjeringen fører folk bak lyset når dette fremstilles som en uskyldig konsekvensutredning hvor informasjon skal samles fram til 2022. Vi vet nesten ingenting om dyphavet og det vil ta mange år før havforskerne vil kunne si noe om hvilken natur som finnes her, og hvordan denne naturen påvirker resten av livet i havet. Siden så mye om havet er ukjent er det umulig å kunne ha en god konsekvensutredning på dette stadiet. En mangelfull utredning til skarve 30 millioner kroner er overhodet ikke nok for å hente inn tilstrekkelig kunnskap. Vi er nødt til å forstå dyphavet og økosystemene før vi kan vurdere å sette i gang med en konsekvensutredning. Det vi ser nå, er ikke annet enn en reell åpningsprosess som vil få enorme negative konsekvenser for livet i havet. 

Forverrer naturkrisen
Mineralene finnes på flere tusen meters dyp og ligger ofte som et tynt lag spredd utover på havbunnen. Dette laget kan være noen få centimeter høyt. Det betyr med andre ord at enorme områder kan bli ødelagt, dersom det blir en storstilt utvinning i disse sårbare områdene.

– Mineralutvinningen er i praksis en brutal og støyende gruvedrift dypt nede i havet. Store mengder stein knuses og det er risiko for utslipp av kjemikalier, tungmetaller og miljøgifter, samt partikler som forurenser havmiljøet. Disse utslippene kan også påvirke langt unna selve inngrepene, sier Frode Pleym i Greenpeace. 

– Mineralutvinning risikerer også å frigjøre store mengder CO2 som er naturlig lagret på havbunnen. Dette har ikke en verden i klimakrise råd til å tillate. Vi risikerer også å ofre goder fra havet vi ikke vet at finnes ennå – for eksempel vitenskapelige funn som ingredienser til nye medisiner, sier Lea Justine Nesheim, nestleder i Natur og Ungdom. 

Livet i havet er allerede under enormt press fra klimaendringer, overfiske og forurensing. Siden 1970 har 36 prosent av mengden liv i havet forsvunnet. 

– Vi risikerer nå å gjøre uopprettelig skade på livet i havet. Vi vet mindre om dyphavet enn om månens overflate. Bare en liten del av havet er kartlagt. Gruvedrift på havbunnen kan rasere arter og naturtyper som har en viktig rolle både for havet og planeten, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Gigantselskaper sier nei til havbunnsmineraler
Også BMW Group, Google, Samsung SDI  og Volvo Group gir klar beskjed om at havbunnsmineraler ikke er aktuelt med dagens kunnskap. I denne uttalelsen forplikter de seg til å ikke ta i bruk mineraler fra havbunnen i sine produkter, og de ber om et internasjonalt moratorium. Selskapene ber om at man heller utforsker andre alternativer, med fokus på å redusere etterspørsel etter nye mineraler og å bevege seg mot en ressurseffektiv, sirkulær økonomi hvor vi bedre utnytter materialene vi allerede har. 

Løsningen er sirkulær økonomi
Hovedargumentet fra dem som vil starte utvinning av havbunnsmineraler er at verden trenger dyphavsmetaller for å produsere grønn energi. Løsningen er i stedet å få på plass en sirkulær økonomi der ombruksløsninger, resirkulering og teknologiske nyvinninger, som minsker behovet for bruken av nye materialer, inkludert nye metaller, blir styrende. Dersom vi bruker materialene mer effektivt, og resirkulerer mer av råmaterialene, kan etterspørselen etter de fleste mineraler reduseres med 60-90 prosent. 

Å åpne for mineralutvinning på havbunnen vil undergrave regjeringens ambisjon i den kommende strategien om sirkulær økonomi der ønsket er at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre