fbpx

Valgkomiteen innstilling til supplering av Natur og Ungdoms sentralstyre 2021

27.04.2021 av Jonas Skjemstad Rønning

Valgkomiteen har gjort klar sin innstilling til supplering sentralstyre til sommeren 2021.

Valgkomiteen innstilling til supplering 2021

I løpet av våren 2021 har 3 medlemmer av Natur og Ungdoms sentralstyre varslet om at de ønsker å trekke seg fra sitt verv fra sommeren av. Disse tre er Sandra Butoyi, Anja Risten Eira og Aksel Bødtker . Natur og Ungdoms valgkomité har på bakgrunn av dette arbeidet de siste månedene med å finne kandidater til å fylle disse plassene, og har laget en innstilling til suppleringen som skal gjennomføres av landsstyret.

Under prosessen har valgkomiteen basert seg på de innspillene og intervjuene som ble gjennomført opp mot valget på landsmøtet, og har i tillegg gjennomført flere nye intervjuer. Vi har forsøkt å synliggjøre muligheten for å sitte i sentralstyret for alle organisasjonens medlemmer, og har i løpet av prosessen på ulike måter vært i kontakt med over tjuefem potensielle kandidater for å fylle de tre ledige plassene. Vi har derfor høy tillit til innstillingen vi nå kan presentere består av de best egnede kandidatene.

Innstillingene er som følger:

Nye kandidater til sentralstyret

Tuva Mjelde Refsum 

Tuva er 20 år og kommer fra Nannestad. Hun ble medlem i NU i 2014, og siden da har hun opparbeidet seg bred erfaring fra Natur og Ungdom, og lagt inn et solid arbeid i flere viktige miljøsaker. I 2015 startet Tuva lokallag i Nannestad, og siden har hun vært medlem av fylkesstyret til Akershus NU, hvor hun senere ble fylkesleder og landsstyrerepresentant. I lokal- og fylkeslaget bidro hun spesielt i kampen mot tredje rullebane på Gardermoen, som vil føre til massive klimagassutslipp og nedbygging av verdifull matjord. I tillegg til 3. rullebane brenner Tuva for rettferdighet, rene hav, etisk forbruk og tørre memes. De siste to årene har Tuva vært på folkehøgskole og i sjøforsvaret. Det er erfaringer som har gitt henne nye perspektiver på hvordan NU kan få flere enn den typiske NU-eren inn i miljøkampen.   

 

Elise Sørensen

Elise er 18 år og kommer fra Alta i Finnmark. Hun ble medlem av Natur og Ungdom i 2017 og ble lokallagsleder for Alta/Álaheadju Natur og Ungdom i 2018. Fra 2019 var hun fylkesleder og landsstyrerepresentant for Finnmark Natur og Ungdom, før hun i 2020 ble valgt som landsstyrerepresentant for Troms og Finnmark Natur og Ungdom. Elise er svært engasjert i Repparfjordsaken, og har vært en viktig stemme utad for Natur og Ungdom i denne saken. Hun er ellers engasjert i saker hvor natur-, klima- og urfolksinteresser møtes, som fiskeri, olje og samferdsel. I landsstyret har Elise vært en svært tydelig representant for samiske interesser, og brakt viktige perspektiver inn i styringen av Natur og Ungdom.  

 

Pelle Ørevik Evensen

Pelle er 19 år og kommer fra Trondheim. Han ble medlem av Natur og Ungdom i 2015, og ble leder av Trondheim NU i 2017. I 2018 ble Pelle nestleder i Trøndelag Natur og Ungdom, før han i 2019 tok over som leder for fylkeslaget. Pelle er spesielt engasjert i biodiversitet, bier, forurensing og dens påvirkning på økosystemene. I lokallag og fylkeslag har Pelle vært en dreven aksjonist med fokus på primærnæringene. Han er opptatt av hvordan man kan engasjere andre, og hvilke personlige valg man kan gjøre for miljøet. 

 

Valgkomiteens vurdering

Valgkomiteen er fornøyd med vår innstilling, og opplever at den er i tråd med de ønskene og tilbakemeldingene vi har fått fra organisasjonen. Kandidatene har tung organisasjonserfaring og stor faglig kompetanse. Kandidatenes engasjement rommer en stor bredde av miljøsaker, og valgkomiteen opplever at kandidatene vil utfylle hverandre og det øvrige sentralstyret godt. Innstillingen er også i tråd med vedtektenes krav om kjønnsbalanse.

Valgkomiteen er takknemlige for at Tuva, Elise og Pelle har takket ja til å sitte i Natur og Ungdoms sentralstyre, og vi håper at landsstyret tar vår innstilling til følge. Vi har full tillit til at disse personene vil gjøre en ypperlig jobb for Natur og Ungdom som del av sentralstyret.

Avslutningsvis vil vi slå fast at vi er klar over at vi med denne innstillingen ikke oppnår den geografiske representasjonen i sentralstyret som skulle vært ønskelig. Det vil det kommende halvåret ikke være noen sentralstyremedlemmer fra Vestlandet. Vi har lagt ned mye arbeid for å få tilfredsstillende representasjon fra disse landsdelene i vår prosess. Vi beklager for at vi ikke oppnådde dette målet. Til tross for dette tror vi at Natur og Ungdom med denne suppleringen fortsatt vil ha et sentralstyre som er i stand til å representere og engasjere miljøengasjerte ungdommer over hele landet.

 Valgkomiteens innstilling er enstemmig. 

Supplering av representanter til Naturvernforbundets landsstyre

Aksel Bødtker ble på landsmøtet valgt vararepresentant for Natur og Ungdom i Naturvernforbundets landsstyre. Valgkomiteen anbefaler å supplere denne plassen med et sittende sentralstyremedlem. 

Morten Hansen (Vara)

Skulle man ønske å fremme en alternativ innstilling til sentralstyret, kan dette sendes til au@nu.no før valget. Valgkomiteen oppfordrer også alle som ønsker å stille alternativ forslag til å ta kontakt, slik man kan avtale en god og ryddig prosess.

Valgkomiteen kan nås på valgkomite@nu.no, eller via telefon til valgkomiteens leder Haldis Helle på mobil; ‭934 73 213‬

 

Vennlig hilsen

Natur og Ungdoms valgkomite

Haldis Helle (leder),

Edith Amalie Lindtner,

Johannes Gartland,

Andreas Randøy,

Lasse Eriksen Bjørn,

Ada Amilia Skjensvold (vara),

Karoline Aakre Dybvand (vara)