fbpx
kraftlinje sørdalen

Uforsvarlig avgjørelse av Miljøverndepartementet

30.05.0203 av Natur og Ungdom

Miljøverndepartementet har gitt dispensasjon til kraftledning gjennom Sørdalen naturreservat i Bremanger i Sogn og Fjordane.

Fylkesmannen har gitt sitt avslag på klagen fra Statnett og viste til at grunnlaget for avslaget var styrket på en fersk rapport fra Biofokus 2013-6 som beskriver de unike kvalitetene som finnes i Sørdalen naturreservat. Dette er kvaliteter som er avdekket bare ved å undersøke 1/4 del av den nordlige del av naturreservatet. Biofokus skriver i rapporten at naturreservatet skiller seg ut som en av de mest urskogsnære oseaniske furuskogene i Norge, og har meget store naturverdier med svært sjeldne kvaliteter. 

– Norge har et internasjonalt ansvar å forvalte denne skogstypen. Trolig har Norge den siste gjenværende gamle oseaniske furuskog i verden, og det har bare til nå blitt funnet 8 rødlistede arter. Ingen inngrep er forsvarlig for å bevare naturverdiene i naturreservatet. Konsekvensene for natur og landskap er så alvorlige at linja er i strid med nasjonale mål for bærekraftig bruk og vern av biologisk mangfold, sier sentralstyremedlem Helene Lind Jensen. 

Natur og Ungdom er skuffet over avgjørelsen til Miljøverndepartementet og ber dem ta til vett og innse at de har begått en stor feil. Det er på tide at Norge tar vare på naturreservatene og det stadige tapet av biologisk mangfold.