fbpx

8 av 10 nordmenn vil ha vindkraft!

27.02.2012 av Natur og Ungdom

84 prosent av befolkningen er positive til vindkraft på land, mens hele 89 % er positive til vindkraft til havs, viser TNS Gallups klimabarometer for 2011. Dette er en økning på 15 % siden 2009. Natur og Ungdom jubler, og håper den økte entusiasmen fører til mer norsk vindkraft.

– Dette viser at nordmenn ønsker å satse på ren og miljøvennlig energi. Vi har noen av Europas beste vindkraftressurser, og må utnytte disse ressursene for det de er verdt, mener Stine Østnor, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Innen 2020 må vi ha kuttet 40 % av verdens klimagassutslipp for å unngå de farligste klimaendringene. For å nå disse utslippsmålene må vi bytte ut fossil og forurensende energi med fornybar energi. Natur og Ungdom krever at det blir bygd ut norsk vindkraft som produserer til sammen 20 TWh innen 2020, og håper entusiasmen blant folk flest fører til økt produksjon.

– Det kan være mye lokal motstand før en vindpark bygges ut, men målinger viser at de som er mest positive til vindkraft faktisk er dem som bor i nærheten av dem, sier Østnor.

Natur og Ungdom mener at hensynet til biologisk mangfold er det viktigste i avgjørelsen om en vindpark skal få konsesjon eller ei, ikke hensyn knyttet til synlighet. Norge har ansvar for at arter ikke utryddes, og derfor mener NU at vindparker som planlegges i områder med mange rødelista arter ikke burde bygges ut. Hvert eneste vindkraftprosjekt må behandles individuelt.

-Dersom vi mennesker vil bruke strøm må vi også tåle å se noen kraftlinjer og vindmøller. Hensynet til det biologisk mangfold må være det viktigste i slike saker, ikke synlighet, avslutter Østnor.