fbpx

Foreslår klimavalgfag i skolen

28.02.2012 av Natur og Ungdom

Ingeniørmangel og klimakrise danner bakteppet for at Energi Norge og Natur og Ungdom nå foreslår et nytt klimavalgfag for ungdomsskoletrinnet. – Dette vil bidra til å øke kunnskapen om klimaproblemet og kjennskapen til hvilken kompetanse vi trenger for å iverksette klima- og energiløsningene, mener organisasjonene.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at rekrutteringen til realfagene på videregående har hatt nedgang siden 2007, samtidig viser en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup at klimainteressen blant de unge har gått kraftig ned de siste årene. Natur og Ungdom og Energi Norge foreslår derfor et nytt klimavalgfag i ungdomsskolen.

Det nye forslaget fra organisasjonene kommer i kjølvannet av at Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har etterspurt innspill til den kommende valgfagsatsningen i ungdomsskolen.

– Vi håper at et valgfag med fokus på klima- og energiløsninger vil inspirere flere til å forfølge realfag i sin videre skolegang. Ingeniørmangelen i samfunnet er svært bekymringsfull, samtidig som vi vet vi har et langsiktig behov for både folk og kompetanse. Kraftnæringen er i vekst og trenger over 2000 nye ingeniører, bare de neste fem årene, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.

Det nye klimavalgfaget bør ha som formål å lære elevene om klimapolitikk, teknologiske muligheter og løsninger innen fremtidens energi- og klimautfordringer, mener organisasjonene.

– Det er viktig at ungdom gis en mulighet til å lære mer både om klimaproblemet, klimapolitikk og klimateknologi. Vi tror at et slikt fag kan bidra til å inspirere ungdom til å se at løsningene klimaproblemet finnes, og at de er verdt å jobbe med, sier Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom.

Eksempler på hvordan valgfaget kan bygges opp for å vekke engasjement hos elever i ungdomsskolen er besøk til politiske institusjoner for å få en innføring i utforming av klimapolitikk, kontakt med bedrifter som jobber med klimaløsninger og besøk til vitenskapssenter eller Newtonrom for å lære om innovasjon innenfor klima- og energiteknologi.