fbpx

Krev sikker stenging av Kola atomkraftverk!

09.02.2012 av Natur og Ungdom

Vi mener norske politikere gjør en alt for dårlig jobb overfor Russland for å få stengt Kola atomkraftverk, som ligger kun 20 mil fra norskegrensen. Derfor har vi tatt saken i egne hender og utarbeidet kampanjenettsiden www.stopkolanpp.com i samarbeid med vår russiske søsterorganisasjon Priroda i Molodezh.

Natur og Ungdom mener norske politikere ikke gjør en god nok jobb overfor Russland for å få stengt Kola atomkraftverk, som ligger kun 20 mil fra norskegrensen. Derfor har de tatt saken i egne hender og utarbeidet kampanjenettsiden www.stopkolanpp.com i samarbeid med sin russiske søsterorganisasjon Priroda i Molodezh. Her får vanlige folk mulighet til å sende et ferdigskrevet brev til den russiske presidenten og statsministeren, og personlig be dem stenge det kontroversielle kjernekraftverket på en sikker måte.

Vi har sett oss lei av feige politikere som ikke tør kreve det som er best for sin befolkning. Når politikerne failer har vi ikke noe annet valg enn å ta saken i egne hender. Vi vil skape det folkelige presset som skal til for å stenge Kola atomkraftverk, sier Stine Østnor energimedarbeider i Natur og Ungdom

De tre eldste reaktorene ved Kola atomkraftverk drives utover sin anbefalte levetid, tiltross for at disse utvidede lisensene har blitt gitt ved å bryte russisk lov. Reaktorene på Kola atomkraftverk er umulig å oppgradere til internasjonal sikkerhetsstandard. På grunn av dette har Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) anbefalt at de to eldste reaktorene ved Kola atomkraftverk stenges. Disse reaktorene mangler en sikkerhetsbarriere som kan hindre massiv stråling ved ulykker. Det at man hadde en slik sikkerhetsbarriere ved Fukushima var en av grunnene til at man der ikke fikk mer radioaktiv forurensning enn det man fikk. En ulykke ved Kola atomkraftverk kan få enorme konsekvenser, og dersom vindforholdene ligger tilrette vil den radioaktive strålingen nå Norge innen få timer.

Vi har rett til å si hva vi mener om Kola atomkraftverk, fordi en ulykke vil kunne ramme oss i Norge hardt. Dette er en sak som angår hele verden, ikke kun Russland. Det er dessverre ikke slik at radioaktiv stråling stopper ved landegrensene, forteller Østnor.

85 % av innbyggerne i Murmansk fylke er negativt innstilte til forlengelse av levetiden for de gamle reaktorene på Kola atomkraftverk. Bare 2 % ønsker utvikling av atomkraft, mens 52 % er for utvikling av fornybare energikilder, ifølge en undersøkelse gjennomført av det ledende meningsmålingsfirma Romir/GALLUP i 2007.

Det er alt for mange grunner til å stenge Kola atomkraftverk. Det er svært oppsiktsvekkende at de gamle, farlige og ulovlige reaktorene får drive utover sin anbefalte levetid når lokalbefolkningen ikke ønsker det. Kola atomkraftverk må stenges, sier Vitaly Servetnik, leder av atomkraftgruppa i Priroda i Molodezh