fbpx

Jubler for norsk atomnedbygging

04.10.2012 av Natur og Ungdom

Verdens eldste atomreaktor befinner seg i Halden i Østfold. Statsbudsjettet sikrer midler til at den kan tas fra hverandre på forsvarlig måte. - Et godt skritt i riktig retning, men nå gjenstår en skikkelig plan, mener Natur og Ungdom.

I statsbudsjettet, som ble lagt frem mandag, presenterte regjeringen det første tiltaket for å sikre en forsvarlig utfasing av atomreaktorene i Norge, plassert i Halden og på Kjeller. Haldenreaktoren er med sine 53 år verdens eldste forskningsreaktor, 3 år over sin opprinnelige levetid. Natur og Ungdom mener reaktoren er moden for å stenges ned.

– Det er flott at regjeringen planlegger slutten for Norges eldste atomreaktor. Norge har ingen energiproduksjon fra atomkraft, likevel sitter vi på en reaktor bygget i fordums tider. Det er på høy tid at man starter arbeidet med å stenge og plukke den sikkert fra hverandre, sier Arnstein Vestre, fagmedarbeider i Natur og Ungdom.

Norge gjemmer seg bak en fane

Flere av forskningsprosjektene i Halden er hemmelige, men det har tidligere blant annet vært forsket på hvordan man kan forlenge levetiden til og optimalisere atombrensel.

– Atomkraft er ikke fremtiden. Det er en energiressurs som ikke er miljøvennlig og som ikke vil vare evig, men som er miljøfiendtlig og gammeldags. Norge gjemmer seg bak en fane av å skulle gjøre atomindustrien sikrere. Det vi i virkeligheten gjør er å bidra til å forlenge en atomalder som går mot slutten, sier Vestre.

Savner en plan for nedbyggingen

Store atomkraftland som Tyskland og Japan har det siste året startet utfasingen av egen atomkraft, til fordel for andre, sikrere energikilder.

– Nå begynner pengene å komme, da må man utarbeide en plan for hvordan man skal bruke dem. En slik plan burde eksistert for lenge siden, og bør legge føringene for hvordan og når den gamle reaktoren kan stenges ned, sier Vestre