fbpx

Atomkraft – En sikkerhetstrussel eller prisverdig gambling?

25.01.2013 av Natur og Ungdom

I Nordvest-Russland, 20 mil fra grensa til Norge, ligger den tikkende miljøbomben Kola atomkraftverk. Det skriver Oskar Njå, energimedarbeider i Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt, i dagens utgave av avisen Dagen.

I Nordvest-Russland, 20 mil fra grensa til Norge, ligger den tikkende miljøbomben Kola atomkraftverk. De to eldste reaktorene på Kola atomkraftverk har lav sikkerhet, og regnes som blant verdens farligste. Det er bygd over samme lest som atomkraftverket i Tsjernobyl, hvor verdens verste atomulykke fant sted for snart 27 år siden. De to eldste reaktorene drives fremdeles, selv om de skulle vært stengt i henholdsvis 2003 og 2004 da den anbefalte levetiden på 30 år gikk ut. Reaktorene har fått utvidet konsesjon for videre drift på tross av at man ikke kan oppgradere reaktorene til dagens internasjonale sikkerhetsstandard. Ingen av de totalt fire reaktorene ved Kola atomkraftverk har en ekstra sikkerhetsanslutning rundt reaktoren som kan hindre radioaktiviteten å spre seg i tilfelle en ulykke. 

På grunn av dette var det mange som hevet øyenbrynene da det for en ukes tid siden ble kjent at Kola atomkraftverk har vunnet en pris for å ha den beste sikkerhetskulturen av alle atomkraftverkene i Russland. Dette med bakgrunn i at det var få eller ingen sikkerhetsbrudd i perioden fra oktober 2011 til september 2012. I ettertid har man fått vite at det har vært to såkalte «hendelser», med andre ord små ulykker, ved atomkraftverket bare de siste tre månedene. «Hendelsene» har resultert i nødstopp begge gangene. For mange vil dette være som å gi Nobels fredspris til Nord-Korea for ikke å være aggressive over en lengre periode. Utdelingen av en slik pris gir et falskt inntrykk av trygghet.

Kola atomkraftverk produserer 60% av energien i Murmanskregionen og atomkraftverket gir regionen et kraftoverskudd. Men det er ikke slik at atomkraft er den eneste måten å produsere energi på i regionen. Det finnes alternative løsninger i fleng. Nordvest-Russland har et enormt vindkraftpotensiale som ikke blir utnyttet i dag. Vannkraftpotensialet er også stort. Energieffektiviseringspotensialet er på hele 40% i Russland som helhet. Det er med andre ord snakk om muligheter både når det gjelder utbedring av eksisterende infrastruktur for å minske energibruken, samt at man kan bygge nye fornybare energikilder.

I 1990 kom russiske strålevernmyndigheter selv på banen og sa at Kola atomkraftverk burde stenges på grunn av sikkerhetsrisikoen. Norsk støtte, blant annet gjennom opplæring av russiske ansatte ved Haldenreaktoren på Østlandet og overføring av overvåkningssystemer, har bidratt til den fortsatte driften av Kola atomkraftverk. Natur og Ungdoms krav er at all fremtidig norsk støtte til Kola atomkraftverk skal brukes til å stenge atomkraftverket på en sikker måte. Norge må også bidra til at de lokale myndighetene kan bygge fornybare energikilder. Dette for å kompensere for den energien som atomkraftverket produserer i dag, slik at man ikke får et kraftunderskudd når atomkraftverket stenges.

Vi må samarbeide med russerne for å skape en ny æra innen energiproduksjon i nord. Stengingen av Kola atomkraftverk vil være et godt avspark for en satsning på fornybare energikilder. Norske myndigheter må tørre å stille krav. Sikkerhetsfarene rundt bruk av atomkraft er for store til å ignoreres. Vi kan ikke gamble med framtiden vår!